Bezpečnosť vkladov

Vklady klientov sú oddelené aktíva - vaše vklady sú výlučne v špičkových bankách a sú dodatočne poistené - až do výšky 1 mil.

Segregované účty

Vaše finančné prostriedky sú bezpečne uložené na oddelenom klientskom účte.

Kompenzácie fondu

FXCM sa zúčastňuje na kompenzačnom fonde pre investorov ("ICF").

Poistenie vkladov

Naše doplnkové poistenie chráni vklady našich klientov až do výšky 1 000 000 EUR.

Segregované účty

Finančné prostriedky retailových klientov sú uložené na oddelených účtoch v najlepších svetových bankách. Ako regulovaný subjekt CySEC spoločnosť FXCM dodržiava smernicu CySEC DI87-01 o ochrane finančných nástrojov a finančných prostriedkov patriacich klientom. FXCM dodržiava regulačnú povinnosť oddeliť peniaze klientov v súlade s pravidlami CySEC od vlastných peňazí, aby sa predišlo riziku využitia týchto prostriedkov na vlastný účet, ako aj požiadavku konať čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami klientov pri štruktúrovaní svojho podnikania tak, aby neboli ovplyvnené povinnosti vyplývajúce z pravidiel týkajúcich sa peňazí klientov.

Fond na odškodnenie investorov

FXCM sa zúčastňuje na kompenzačnom fonde investorov ("ICF") pre klientov investičných spoločností regulovaných v Cyperskej republike. Účelom ICF je zabezpečiť pohľadávky krytých klientov voči spoločnostiam prostredníctvom vyplatenia odškodnenia.
Ďalšie informácie týkajúce sa odškodnenia nájdete v Zásadách fondu na odškodnenie investorov spoločnosti FXCM.

Poistenie vkladov

V spolupráci so spoločnosťou Lloyd's of London s radosťou ponúkame našim retailovým klientom dodatočnú úroveň zabezpečenia. Okrem ochrany ICF toto poistenie chráni finančné prostriedky klientov až do výšky 1 000 000 EUR na klienta - bez akýchkoľvek dodatočných nákladov pre vás.
Chcete sa dozvedieť viac? Navštívte stránku kapitálového poistenia FXCM Stránka s najčastejšími otázkami.

Kontaktujte nás ešte dnes

Zavolajte nám na +357 22022619 Ak chcete zistiť viac

Začnite!

1
by submitting the online application.
2
Preskúmajte našu ponuku akcií v obchodnej platforme.
3
Financujte svoj účet a uskutočnite svoj prvý obchod.

Nie ste pripravení otvoriť si účet?
Získajte pocit z platformy prihlásením sa na Bezplatný cvičný účet.