FXCM Group Tlačové správy

Vitajte na stránke Tlačové správy skupiny FXCM, kde nájdete najnovšie správy a aktualizácie, ako aj históriu archivovaných správ.

Tlačové správy

Ako svetový líder v poskytovaní služieb v oblasti spreadových stávok, forexových obchodov a obchodovania s CFD sa FXCM snaží podporovať atmosféru úplnej transparentnosti. V snahe informovať klientov a celú obchodnú komunitu o svojom neustále sa vyvíjajúcom obchodnom modeli vydáva spoločnosť FXCM pravidelné tlačové správy, v ktorých sa venuje širokému spektru tém súvisiacich s jej základnými princípmi.

Položky zahrnuté v týchto oznámeniach patria do niekoľkých kategórií:

 • Mesačné metriky: Mesačná aktualizácia obchodovania spoločnosti FXCM s retailovými a inštitucionálnymi zákazníkmi.
 • Nové funkcie a služby: Nové alebo revidované produkty, ktoré spoločnosť FXCM uviedla na trh.
 • Najnovšie správy: Oficiálna distribúcia dôležitých noviniek týkajúcich sa skupiny FXCM.

Stránka Tlačové správy skupiny FXCM je komplexným zdrojom informácií týkajúcich sa dôležitých bulletinov týkajúcich sa spoločnosti FXCM. Stránka obsahuje rôzne vyhlásenia a aktualizácie a ponúka komplexné pokrytie aktuálneho kalendárneho roka.

Mesačné metriky

Správa Mesačné metriky skupiny FXCM je plánované pravidelné zverejňovanie štatistických údajov o obchodovaní zákazníkov týkajúcich sa predchádzajúceho mesiaca. Súčasťou zverejnenia sú dôležité informácie týkajúce sa obchodovania pre retailových a inštitucionálnych klientov.

Niekoľko kľúčových metrík zahrnutých v každej správe je uvedených nižšie a štatistiky sú uvedené v medziročnom a medzimesačnom formáte:

Mesačné metriky
 • Objem obchodovania so zákazníkmi
 • Priemerný objem obchodovania zákazníkov (za deň)
 • Priemerný počet klientskych obchodov (za deň)
 • Počet aktívnych retailových účtov
 • Počet obchodovateľných retailových účtov

Mesačná správa o metrikách je užitočnou referenciou pre každého, kto sa zaujíma o obchodné operácie maklérskej spoločnosti FXCM. Historické správy sú archivované a dostupné tu.

Nové funkcie a služby

Spoločnosť FXCM je od svojho vzniku inovátorom v oblasti služieb súvisiacich s obchodovaním na forexe, CFD a spreadbettingu. Po zavedení akejkoľvek zaujímavej novej funkcie alebo služby spoločnosť FXCM okamžite vydá oficiálne vyhlásenie.

V každom oznámení sa nová služba alebo funkcia podrobne rozoberá. Dôkladne sa skúma jej forma, funkčnosť a hodnota pre oblasť online obchodovania. Nižšie uvádzame niektoré zo špičkových oznámení produktov spoločnosti FXCM z roku 2017:

Nové funkcie a služby
 • Predstavenie skenera trhu Forex a CFD
 • Spustenie signálov trhových údajov

Najnovšie správy

Odvetvie forexových a CFD maklérskych služieb je rýchlo sa meniacim prostredím. Prevádzkové štruktúry spoločností sú často premenlivé, pričom prebiehajúce zmeny sú bežné. S cieľom informovať klientov a odborníkov z odvetvia o akomkoľvek organizačnom vývoji vydáva spoločnosť FXCM oficiálne správy pre verejnosť, v ktorých včas zverejňuje novinky hodné pozornosti.

Mimoriadne správy sa môžu týkať rôznych tém, ako napr:

Breaking News
 • Propagácie medzi spoločnosťami
 • Zmeny vo vedení
 • Fúzie a akvizície
 • Zverejňovanie finančných informácií
 • Formálne objasnenia alebo odvolania

Účinné šírenie správ týkajúcich sa konkrétnej spoločnosti je dôležitým aspektom dosahovania transparentnosti pre verejnosť. Formálnym a včasným riešením relevantných otázok prostredníctvom tlačovej správy sa spoločnosť FXCM snaží odstrániť akékoľvek nejasnosti alebo mylné predstavy týkajúce sa obchodných operácií.

Zverejnenie

Stratos Group je holdingovou spoločnosťou spoločností Stratos Markets Limited, Stratos Europe Limited (obchodujúce ako „FXCM" alebo „FXCM EU"), predtým FXCM EU Ltd, Stratos Trading Pty. Limited, Stratos South Africa (Pty) Ltd, Stratos Global LLC a všetky pridružené spoločnosti vyššie uvedených firiem alebo iné firmy patriace do spoločností Stratos Group (spoločne ďalej len "Stratos Group").