Poplatky a odvody

Cenník

Snažíme sa jasne informovať o našich poplatkoch, aby ste vždy vedeli, aké poplatky vám pri obchodovaní s nami vzniknú. Naše poplatky sú uvedené v našom sadzobníku nižšie, avšak na niektorých našich klientov sa môžu vzťahovať vlastné sadzby, ktoré nie sú podrobne uvedené nižšie. Klienti, na ktorých sa vzťahujú vlastné sadzby, by sa mali oboznámiť so všetkými sadzobníkmi, dodatkami alebo oznámeniami, ktoré sme im vydali, aby zistili, aké poplatky sa na nich vzťahujú.