Dokumenty s kľúčovými informáciami

Dokumenty s kľúčovými informáciami (KID) vám poskytujú kľúčové informácie o investičnom produkte, s ktorým obchodujete so spoločnosťou FXCM. Pred začatím obchodovania so spoločnosťou FXCM sa uistite, že ste si dokumenty KID úplne prečítali a porozumeli im. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na tím zákazníckej podpory spoločnosti FXCM.