Práva na ochranu údajov

FXCM rešpektuje právo každého jednotlivca na súkromie. Vážime si náš vzťah s vami a sme hrdí na to, že si udržiavame lojalitu a rešpekt voči každému jednotlivému klientovi tým, že vám poskytujeme bezpečnosť, pokiaľ ide o vaše osobné údaje. Zaväzujeme sa dodržiavať platné právne predpisy o ochrane údajov, najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov ("GDPR")

Podľa nariadenia GDPR máte k dispozícii práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás uchovávame. Môžete nás požiadať, aby sme vám poskytli kópiu informácií, ktoré o vás uchovávame, alebo ich poskytli inému prevádzkovateľovi. Môžete nás tiež požiadať o aktualizáciu, vymazanie, odstránenie alebo ukončenie spracúvania vašich osobných údajov. Prípadne môžeme na základe vašej žiadosti obmedziť používanie vašich údajov za určitých podmienok. Môžete tiež odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich údajov alebo sa odhlásiť z akejkoľvek marketingovej komunikácie s nami. Ak chcete uplatniť svoje práva, pošlite svoju žiadosť prostredníctvom našich zabezpečených online formulárov:

Odporúčame vám, aby ste sa na nás obrátili s akýmikoľvek otázkami alebo ak máte sťažnosť v súvislosti s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje. Máte však právo obrátiť sa priamo na príslušný dozorný orgán. Ak chcete kontaktovať Komisára pre ochranu osobných údajov na Cypre, navštívte webovú stránku Komisára, kde nájdete potrebné pokyny. Prípadne sa môžete obrátiť na orgán krajiny, v ktorej máte bydlisko. Ďalšie podrobnosti nájdete tu.