Investing Terms

  • Fundamentálna analýza: Čo to je? Prečo ju potrebujete?

    Fundamentálna analýza: Čo to je? Prečo ju potrebujete? Pre obchodníkov existuje niekoľko nástrojov alebo zdrojov, ktoré môžu pomôcť pri rozhodovacom procese. Poznanie správneho času na nákup a správneho času na predaj je to, čo má výpovednú hodnotu o úspešnosti vašich obchodov. Technická analýza je pravdepodobne jednou z dvoch hlavných metód, ktoré používa veľa investorov na to, aby zistili, akú pozíciu zaujať. Druhou je fundamentálna analýza. Obe môžete kombinovať aj ako…

Zverejnenie

Tieto materiály predstavujú marketingovú komunikáciu a nezohľadňujú vašu osobnú situáciu, investičné skúsenosti ani aktuálnu finančnú situáciu. Obsah je poskytovaný ako všeobecný komentár k trhu a nemal by sa chápať ako obsahujúci akýkoľvek druh investičného poradenstva, investičného odporúčania a/alebo výzvy na akékoľvek investičné transakcie. Táto trhová komunikácia neznamená ani vám neukladá povinnosť vykonať investičnú transakciu a/alebo kúpiť investičné produkty alebo služby. Tieto materiály neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nepodliehajú žiadnemu zákazu obchodovania pred šírením investičného prieskumu.

Spoločnosť FXCM ani žiadna z jej pridružených spoločností nenesie žiadnu zodpovednosť za nepresnosti, chyby alebo opomenutia, bez ohľadu na príčinu, v obsahu týchto materiálov, ani za akékoľvek škody (priame alebo nepriame), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania týchto materiálov, služieb a ich obsahu. V dôsledku toho každá osoba, ktorá s nimi pracuje, tak robí výlučne na vlastné riziko. Uistite sa, že ste si prečítali a pochopili naše úplné ustanovenie o odmietnutí zodpovednosti a zodpovednosti týkajúce sa vyššie uvedených informácií, ktoré je k dispozícii tu.