NAS100 klesol na 2-ročné minimá pred infláciou v USA a novou výsledkovou sezónou

  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)
  • NFLX.us
    (${instrument.percentChange}%)
  • TSLA.us
    (${instrument.percentChange}%)

Analýza NAS100

Index uzavrel tretí štvrťrok hlboko v medveďom teritóriu s približne 35 % prepadom z decembrových rekordných hodnôt, keďže technologický sektor je obzvlášť zraniteľný v súčasnom prostredí vysokých úrokových sadzieb. Nový štvrťrok sa začal krátkou úľavou z optimizmu v súvislosti s menej agresívnym Fedom kvôli vyhliadkam na recesiu, ale situácia sa rýchlo zmenila, keďže tieto nádeje sa ukázali ako žilnaté.

Centrálna banka rozbieha svoj najagresívnejší cyklus zvyšovania sadzieb za minimálne tri desaťročia a neprejavuje žiadnu ochotu spomaliť. V posledných dňoch predstavitelia opätovne potvrdili svoju jastrabiu orientáciu a jediné zameranie na obnovenie cenovej stability, pričom piatková silná správa o zamestnanosti túto stratégiu podporuje.

NAS100 vstupuje do šiesteho stratového dňa v rade a klesá na nové dvojročné minimá, čo ho vystavuje na úroveň 10 495. Ďalší prepad pod 10 089 sa však môže v najbližšom období ukázať ako nedostupný.

Na druhej strane sa index relatívnej sily (RSI) pohybuje blízko prepredaných úrovní, čo môže NAS100 podporiť a dať mu šancu reagovať smerom k 11 354. V tejto fáze však nevzbudzuje dôveru na viac a širšia oblasť 11 670 - 12 000 vyzerá nehostinne, keďže obsahuje kľúčové rezistencie.

Trhy sa teraz zameriavajú na stredajší zápis z rokovania Fedu a štvrtkovú aktualizáciu inflácie CPI, ktoré môžu určiť ďalší vývoj.

Okrem toho sa v nasledujúcich dňoch rozbehne najnovšia výsledková sezóna, pričom v piatok budú reportovať veľké mená z bankového sektora. Budúci týždeň sa do popredia dostáva technologický sektor, v ktorom vyniká líder v oblasti streamingu Netflix a gigant v oblasti elektromobilov Tesla Motors Inc.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Burza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Zverejnenie

Tieto materiály predstavujú marketingovú komunikáciu a nezohľadňujú vašu osobnú situáciu, investičné skúsenosti ani aktuálnu finančnú situáciu. Obsah je poskytovaný ako všeobecný komentár k trhu a nemal by sa chápať ako obsahujúci akýkoľvek druh investičného poradenstva, investičného odporúčania a/alebo výzvy na akékoľvek investičné transakcie. Táto trhová komunikácia neznamená ani vám neukladá povinnosť vykonať investičnú transakciu a/alebo kúpiť investičné produkty alebo služby. Tieto materiály neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nepodliehajú žiadnemu zákazu obchodovania pred šírením investičného prieskumu.

Spoločnosť FXCM ani žiadna z jej pridružených spoločností nenesie žiadnu zodpovednosť za nepresnosti, chyby alebo opomenutia, bez ohľadu na príčinu, v obsahu týchto materiálov, ani za akékoľvek škody (priame alebo nepriame), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania týchto materiálov, služieb a ich obsahu. V dôsledku toho každá osoba, ktorá s nimi pracuje, tak robí výlučne na vlastné riziko. Uistite sa, že ste si prečítali a pochopili naše úplné ustanovenie o odmietnutí zodpovednosti a zodpovednosti týkajúce sa vyššie uvedených informácií, ktoré je k dispozícii tu.

Údaje sa vzťahujú na minulosť a minulé výsledky nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.

Spreads Widget: Pri zobrazovaní statických spreadov údaje odrážajú časovú snímku v čase zatvorenia trhu. Spready sú premenlivé a podliehajú oneskoreniu. Ceny jednotlivých akcií podliehajú 15-minútovému oneskoreniu. Údaje o spreadoch slúžia len na informačné účely. Spoločnosť FXCM nezodpovedá za chyby, opomenutia alebo oneskorenia, ani za činnosti, pri ktorých sa spolieha na tieto informácie.