Mäkký EUR/USD, keďže sa blíži bonanza centrálnych bánk

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/USD analýza

Z nabitého ekonomického kalendára, ktorý zahŕňa aj správu o zamestnanosti v USA, sa účastníci trhu pripravujú na rozhodnutie o menovej politike amerického Fed-u (streda) a Európskej centrálnej banky (štvrtok).

ECB v decembri prekonala svoj americký náprotivok, keďže poukázala na to, že ju čaká ešte minimálne jedno zvýšenie o 0,5 %, pričom trhy sa s ňou stotožnili napriek pretrvávajúcej nejasnosti okolo vrcholu. Očakávania v súvislosti s Fedom sú miernejšie, keďže nástroj FedWatch spoločnosti CME oceňuje zajtrajšie menšie zvýšenie o 25 bázických bodov [1]

Zdá sa však, že investori sú opatrní voči prípadným jastrabím signálom zo strany americkej centrálnej banky, ktorá očakáva ďalšie sprísňovanie v budúcnosti a medián konečnej sadzby na úrovni 5,1 % [2], oproti nižším trhovým očakávaniam a zníženiu sadzieb ku koncu roka 2023.

EUR/USD je na chrbte po odmietnutí 50 % Fibonacciho poklesu maxima 2021/2022, čo vytvára priestor na testovanie EMA200. Denné uzavretie pod touto úrovňou by do centra pozornosti dostalo januárové minimá, ale zdá sa, že pokles je dobre chránený.

Napriek klesajúcej nálade je politický diferenciál podporný a nad EMA200 sú na mieste vodiča býci. Ako také môžu tlačiť na vyššie maximá, hoci trvalá sila nad 1,1067 bude závisieť od výsledkov zasadnutí ECB a Fedu.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencie

1

Získané na 31 jan 2023 https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

2

Získané na 06 dec 2023 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20221214.pdf

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Burza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Zverejnenie

Tieto materiály predstavujú marketingovú komunikáciu a nezohľadňujú vašu osobnú situáciu, investičné skúsenosti ani aktuálnu finančnú situáciu. Obsah je poskytovaný ako všeobecný komentár k trhu a nemal by sa chápať ako obsahujúci akýkoľvek druh investičného poradenstva, investičného odporúčania a/alebo výzvy na akékoľvek investičné transakcie. Táto trhová komunikácia neznamená ani vám neukladá povinnosť vykonať investičnú transakciu a/alebo kúpiť investičné produkty alebo služby. Tieto materiály neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nepodliehajú žiadnemu zákazu obchodovania pred šírením investičného prieskumu.

Spoločnosť FXCM ani žiadna z jej pridružených spoločností nenesie žiadnu zodpovednosť za nepresnosti, chyby alebo opomenutia, bez ohľadu na príčinu, v obsahu týchto materiálov, ani za akékoľvek škody (priame alebo nepriame), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania týchto materiálov, služieb a ich obsahu. V dôsledku toho každá osoba, ktorá s nimi pracuje, tak robí výlučne na vlastné riziko. Uistite sa, že ste si prečítali a pochopili naše úplné ustanovenie o odmietnutí zodpovednosti a zodpovednosti týkajúce sa vyššie uvedených informácií, ktoré je k dispozícii tu.

Údaje sa vzťahujú na minulosť a minulé výsledky nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.

Spreads Widget: Pri zobrazovaní statických spreadov údaje odrážajú časovú snímku v čase zatvorenia trhu. Spready sú premenlivé a podliehajú oneskoreniu. Ceny jednotlivých akcií podliehajú 15-minútovému oneskoreniu. Údaje o spreadoch slúžia len na informačné účely. Spoločnosť FXCM nezodpovedá za chyby, opomenutia alebo oneskorenia, ani za činnosti, pri ktorých sa spolieha na tieto informácie.