AUDUSD si drží býčí kanál, keďže inflácia zostáva zvýšená

  • AUDUSD
    (${instrument.percentChange}%)


Celková austrálska inflácia dosiahla 7,3 % r/r. To bolo viac ako očakávaných 7,2 % r/r a viac ako 6,9 % r/r za posledné mesiace. Po dvoch mesiacoch poklesu sa ceny potravín posunuli vyššie. Veľkú vinu na tom malo zlé počasie, ktoré sa do veľkej miery prejavilo v náraste cien ovocia a zeleniny. Ďalším výraznejším prispievateľom boli motorové palivá, ktoré vzrástli o 5,6 % m/m (za október boli tiež vyššie o 7 % m/m).

Vrchol inflácie však môže byť na dohľad. Ceny odevov, ktoré patria medzi diskrečné položky, sa za mesiac znížili o 2,4 % a ceny bývania vykázali riedky medzimesačný nárast o 0,1 %, pričom nájomné sa za november zvýšilo len o 0,2 % m/m (v porovnaní s októbrom ide o pokles o 0,6 %).

AUDUSD sa obchoduje vo svojom dennom býčom kanáli medzi horným modrým a červeným pásmom. Čím dlhšie sa v tejto oblasti udrží, tým väčšia je pravdepodobnosť ďalšieho posilňovania ceny. Podporuje ho momentum, ako vyplýva z jeho ukazovateľa RSI, ktorý sa obchoduje nad úrovňou 50 (zelený obdĺžnik). Opäť platí, že čím dlhšie sa táto oblasť udrží, tým väčšia je šanca na vyššie ceny.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Burza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Zverejnenie

Tieto materiály predstavujú marketingovú komunikáciu a nezohľadňujú vašu osobnú situáciu, investičné skúsenosti ani aktuálnu finančnú situáciu. Obsah je poskytovaný ako všeobecný komentár k trhu a nemal by sa chápať ako obsahujúci akýkoľvek druh investičného poradenstva, investičného odporúčania a/alebo výzvy na akékoľvek investičné transakcie. Táto trhová komunikácia neznamená ani vám neukladá povinnosť vykonať investičnú transakciu a/alebo kúpiť investičné produkty alebo služby. Tieto materiály neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nepodliehajú žiadnemu zákazu obchodovania pred šírením investičného prieskumu.

Spoločnosť FXCM ani žiadna z jej pridružených spoločností nenesie žiadnu zodpovednosť za nepresnosti, chyby alebo opomenutia, bez ohľadu na príčinu, v obsahu týchto materiálov, ani za akékoľvek škody (priame alebo nepriame), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania týchto materiálov, služieb a ich obsahu. V dôsledku toho každá osoba, ktorá s nimi pracuje, tak robí výlučne na vlastné riziko. Uistite sa, že ste si prečítali a pochopili naše úplné ustanovenie o odmietnutí zodpovednosti a zodpovednosti týkajúce sa vyššie uvedených informácií, ktoré je k dispozícii tu.

Údaje sa vzťahujú na minulosť a minulé výsledky nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.

Spreads Widget: Pri zobrazovaní statických spreadov údaje odrážajú časovú snímku v čase zatvorenia trhu. Spready sú premenlivé a podliehajú oneskoreniu. Ceny jednotlivých akcií podliehajú 15-minútovému oneskoreniu. Údaje o spreadoch slúžia len na informačné účely. Spoločnosť FXCM nezodpovedá za chyby, opomenutia alebo oneskorenia, ani za činnosti, pri ktorých sa spolieha na tieto informácie.