AUD/USD podporený pred infláciou CPI v USA

  • AUDUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Analýza AUD/USD

Inflačné tlaky sa v októbri v USA zmiernili, keďže celkový index spotrebiteľských cien (CPI) sa znížil na +7,7 % r/r a dosiahol najnižšiu úroveň od februára, zatiaľ čo jadrový údaj sa zmiernil na +6,3 % r/r z predchádzajúcich +6,6 %.

Dnes sa trhy zameriavajú na najnovšiu správu o CPI (13:30 GMT), pričom panujú určité obavy, či sa tieto miernejšie údaje o inflácii môžu udržať po minulotýždňových údajoch, ktoré ukázali, že jadrový index cien výrobcov sa v novembri medzimesačne zvýšil.

Tieto údaje budú pred stredajším politickým rozhodnutím pozorne sledovať aj predstavitelia Fed-u. Americká centrálna po sérii skokových zvýšení sadzieb o 75 bázických bodov signalizovala zmiernenie tempa sprísňovania. Poukázala však aj na vyššiu konečnú mieru a potrebu zachovania reštriktívnej politiky.

Austrálska rezervná banka už ustúpila, keď na posledných troch zasadaniach zvýšila sadzby o menších 0,25 %, a to napriek tomu, že inflácia ešte nedosiahla svoj vrchol.

Tieto udalosti môžu podnietiť volatilitu a určiť smerovanie AUD/USD, ktorý prichádza zo svojho najlepšieho mesiaca v tomto roku. Na druhej strane, pár preukázal neschopnosť rozšíriť svoj postup nad kľúčové technické úrovne, pričom v decembri čelil ťažkostiam.

Aussie sa viackrát nedokázal udržať nad 38,2 % Fibonacciho úrovňou poklesu high/low z roku 2022, vďaka čomu zostal vystavený úrovni EMA220 (0,6685-60). Ďalší pokles, ktorý by spochybnil stúpajúcu trendovú líniu z októbrových vyše 2-ročných miním, by však potreboval silný katalyzátor.

AUD/USD má dnes podporu a býci sú v pozícii vodiča nad EMA200. Ako taký môže tlačiť na nové maximá smerom k úrovni 0,6917, ale na jej prekročenie bude pravdepodobne potrebovať pomoc prichádzajúcich údajov.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Burza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Zverejnenie

Tieto materiály predstavujú marketingovú komunikáciu a nezohľadňujú vašu osobnú situáciu, investičné skúsenosti ani aktuálnu finančnú situáciu. Obsah je poskytovaný ako všeobecný komentár k trhu a nemal by sa chápať ako obsahujúci akýkoľvek druh investičného poradenstva, investičného odporúčania a/alebo výzvy na akékoľvek investičné transakcie. Táto trhová komunikácia neznamená ani vám neukladá povinnosť vykonať investičnú transakciu a/alebo kúpiť investičné produkty alebo služby. Tieto materiály neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nepodliehajú žiadnemu zákazu obchodovania pred šírením investičného prieskumu.

Spoločnosť FXCM ani žiadna z jej pridružených spoločností nenesie žiadnu zodpovednosť za nepresnosti, chyby alebo opomenutia, bez ohľadu na príčinu, v obsahu týchto materiálov, ani za akékoľvek škody (priame alebo nepriame), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania týchto materiálov, služieb a ich obsahu. V dôsledku toho každá osoba, ktorá s nimi pracuje, tak robí výlučne na vlastné riziko. Uistite sa, že ste si prečítali a pochopili naše úplné ustanovenie o odmietnutí zodpovednosti a zodpovednosti týkajúce sa vyššie uvedených informácií, ktoré je k dispozícii tu.

Údaje sa vzťahujú na minulosť a minulé výsledky nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.

Spreads Widget: Pri zobrazovaní statických spreadov údaje odrážajú časovú snímku v čase zatvorenia trhu. Spready sú premenlivé a podliehajú oneskoreniu. Ceny jednotlivých akcií podliehajú 15-minútovému oneskoreniu. Údaje o spreadoch slúžia len na informačné účely. Spoločnosť FXCM nezodpovedá za chyby, opomenutia alebo oneskorenia, ani za činnosti, pri ktorých sa spolieha na tieto informácie.