AUD/USD prežíva zmiešaný týždeň, ktorý je nabitý kľúčovými nadchádzajúcimi udalosťami

  • AUDUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Analýza AUD/USD

Tento týždeň bol volatilný, keďže po obavách z pandemickej situácie v Číne nasledoval optimizmus zo zmiernenia prísnej politiky nulového kurzu po nedávnych protestoch proti uzávierke. Hoci nedošlo k žiadnej konkrétnej zmene, zdá sa, že došlo k zmene tónu

Narušenie hospodárskej aktivity sa prejavilo v dnešných údajoch z druhej najväčšej svetovej ekonomiky, ktoré odhalili ďalší pokles. Oficiálny index PMI vo výrobnom sektore v novembri klesol na 48 bodov z predchádzajúcich 49,2 bodu.

Medzitým sa investori pripravujú na množstvo kľúčových ekonomických údajov zo Spojených štátov vrátane PCE inflácie a správy o zamestnanosti, ako aj na prejav predsedu Fedu Powella. Trhy uvažovali o pomalšom tempe zvyšovania sadzieb a teraz budú hľadať viac informácií okolo zámeru banky.

Austrálska rezervná banka (Reserve Bank of Australia - RBA) už ustúpila, keď po sérii väčších zvýšení o 0,5 % dvakrát po sebe uskutočnila malé zvýšenie o 25 bázických bodov. Stále očakáva ďalšie sprísňovanie a jej guvernér ponechal na stole návrat k vyšším prírastkom [1]. RBA svoje najnovšie rozhodnutie zverejní budúci týždeň v utorok.

AUD/USD sa opäť nepodarilo prekonať 38,2 % high/low z roku 2022 a v pondelok otvoril nižšie, keďže týždeň sa začal rizikovou averziou prameniacou z Číny - kľúčového obchodného partnera Austrálie. Odmietnutie ho vystavilo na úroveň EMA200 (0,6590 - 80) a denné uzavretie pod ňou by posunulo tendenciu smerom nadol a ohrozilo by 0,6500, na čo by však bol potrebný katalyzátor.

Aussie však od včera nachádza podporu a nestratil iniciatívu. Ako taký má schopnosť posunúť sa na nové maximá smerom k DMA200 (stred 0,6800), ale bude potrebovať pomoc nadchádzajúcich udalostí, aby sa dostal nad 0,6917.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencie

1

Získané na 24 feb 2024 https://www.rba.gov.au/speeches/2022/sp-gov-2022-11-22.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Burza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Zverejnenie

Tieto materiály predstavujú marketingovú komunikáciu a nezohľadňujú vašu osobnú situáciu, investičné skúsenosti ani aktuálnu finančnú situáciu. Obsah je poskytovaný ako všeobecný komentár k trhu a nemal by sa chápať ako obsahujúci akýkoľvek druh investičného poradenstva, investičného odporúčania a/alebo výzvy na akékoľvek investičné transakcie. Táto trhová komunikácia neznamená ani vám neukladá povinnosť vykonať investičnú transakciu a/alebo kúpiť investičné produkty alebo služby. Tieto materiály neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nepodliehajú žiadnemu zákazu obchodovania pred šírením investičného prieskumu.

Spoločnosť FXCM ani žiadna z jej pridružených spoločností nenesie žiadnu zodpovednosť za nepresnosti, chyby alebo opomenutia, bez ohľadu na príčinu, v obsahu týchto materiálov, ani za akékoľvek škody (priame alebo nepriame), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania týchto materiálov, služieb a ich obsahu. V dôsledku toho každá osoba, ktorá s nimi pracuje, tak robí výlučne na vlastné riziko. Uistite sa, že ste si prečítali a pochopili naše úplné ustanovenie o odmietnutí zodpovednosti a zodpovednosti týkajúce sa vyššie uvedených informácií, ktoré je k dispozícii tu.

Údaje sa vzťahujú na minulosť a minulé výsledky nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.

Spreads Widget: Pri zobrazovaní statických spreadov údaje odrážajú časovú snímku v čase zatvorenia trhu. Spready sú premenlivé a podliehajú oneskoreniu. Ceny jednotlivých akcií podliehajú 15-minútovému oneskoreniu. Údaje o spreadoch slúžia len na informačné účely. Spoločnosť FXCM nezodpovedá za chyby, opomenutia alebo oneskorenia, ani za činnosti, pri ktorých sa spolieha na tieto informácie.