Poplatok za nečinnosť

Čo je poplatok za nečinnosť?

Obchodníkovi sa každý kalendárny rok účtuje administratívny poplatok za nečinnosť účtu, ak v období 12 mesiacov pred dátumom účtovania nevykonáva žiadnu obchodnú činnosť. Obchodná aktivita na tento účel je definovaná ako zadanie nového obchodu klientom (alebo oprávnenou osobou) alebo udržiavanie otvoreného obchodu.

Kedy mi bude účtovaný poplatok za nečinnosť?

Klientom, ktorých účty boli neaktívne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, bude účtovaný poplatok.

Ako mi bude účtovaný poplatok?

Poplatok do výšky 50 jednotiek meny, v ktorej je vedený váš účet, alebo zostatku na vašom účte, podľa toho, ktorá suma je nižšia, bude stiahnutý z vášho účtu.

Môj účet je zablokovaný. Budú mi z neho účtované poplatky?

Poplatky môžu byť účtované aj za neaktívne zablokované účty. Ďalšie informácie vám poskytne zákaznícka podpora FXCM.

Upozornenie: Váš účet bude zrušený, ak zostatok na účte klesne na nulu a udrží si nulový zostatok počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov.

Mám viac ako 1 účet v spoločnosti FXCM. Budú mi účtované poplatky za všetky?

Poplatok za nečinnosť sa účtuje za každý účet. Ak máte aktívny a neaktívny účet, aby ste sa vyhli poplatkom, budete musieť vykonávať aktivitu na neaktívnych účtoch.

Ako sa môžem vyhnúť poplatku?

Poplatku sa môžete vyhnúť vykonaním jednej z nasledujúcich činností:

  • Uskutočnite obchod prihlásením sa do obchodnej platformy Trading Station.
  • Vyberte všetky finančné prostriedky prihlásením sa do MyFXCM a požiadajte o výber a/alebo zatvorte svoj účet.

Upozornenie: Ak žiadate o výber prostredníctvom bankového prevodu, uistite sa, že vaše pokyny na prevod sú v súbore správne a aktuálne.

Zabudli ste svoje prihlasovacie údaje? Tieto údaje môžete získať/obnoviť online na stránke MyFXCM kliknutím na položku "Zabudli ste prihlasovacie meno/heslo?".

Prečo nemôžem vyberať prostredníctvom MyFXCM?

Prostredníctvom portálu MyFXCM môžu vyberať len klienti, ktorých účty sú živé a obchodovateľné. Ak je váš účet zablokovaný a/alebo možnosť výberu nie je v MyFXCM dostupná, požiadajte o výber e-mailom admin@fxcm.com z e-mailovej adresy v súbore a poskytnite nám konkrétne pokyny na spracovanie vášho výberu (vrátane vašich bankových údajov).

Ako dlho bude trvať, kým FXCM spracuje môj výber?

Žiadosti o výber budú spracované do 3 - 4 pracovných dní. Po spracovaní výberu spoločnosťou FXCM môže trvať ešte niekoľko dní, kým finančné prostriedky prídu na bankový účet klienta.