Štatistika sklzu FXCM

Zlepšenie ceny FXCM (pozitívny sklz) nastáva vtedy, keď sa váš pokyn vykoná za výhodnejšiu cenu, ako je cena, ktorú požadujete. Opakom zlepšenia ceny je negatívny sklz, keď sa váš pokyn vykoná za menej výhodnú cenu. Pri modeli vykonávania pokynov FXCM je možné dosiahnuť zlepšenie ceny aj záporný sklz, ako ukazujú štatistiky uvedené nižšie.

V tomto článku sa dozviete, ktoré typy pokynov a trhové podmienky vás môžu potenciálne dostať do situácie, v ktorej s najväčšou pravdepodobnosťou získate buď zlepšenie ceny, alebo záporný sklz.1

Najdôležitejšie informácie

 • 26.26% všetkých príkazov stop, limit, "at market" a vstupných príkazov, ktoré dostali kladný slippage
 • 12.96% všetkých príkazov stop, limit, "at market" a vstupných príkazov, ktoré dostali záporný sklz
 • 69.60% všetkých limitných a vstupných pokynov, ktoré dostali kladný sklz
 • 50.79% zo všetkých príkazov stop a stop entry dostali záporný sklz

Tieto zvýraznenia pochádzajú z príkazov, ktoré sa vykonali prostredníctvom skupiny FXCM od 1 januára, 2023 do 31 októbra, 2023. Údaje nezahŕňajú určité typy nepriamych klientov.2

Ako vidíte, pri FXCM sa kladný sklz vyskytuje rovnako často ako záporný. Veríme, že to pozitívne odráža náš model vykonávania forexových transakcií, ktorého cieľom je poskytovať spravodlivé a transparentné vykonávanie transakcií.

Tabuľka 1.1 Kladné a záporné sklzy podľa mesiacov

Skĺznutie môže nastať z mnohých dôvodov, ale často k nemu najviac prispieva volatilita cien. Obvykle platí, že s rastúcou volatilitou cien sa sklzy (kladné aj záporné) vyskytujú častejšie; s klesajúcou volatilitou cien sa sklzy vyskytujú menej často. To je napríklad dôvod, prečo obchodníci zvyčajne zaznamenávajú väčší sklz v čase spravodajských udalostí.

Dátum Umiestnené objednávky Žiadne sklzy Zlepšenie ceny Záporný sklz Nezáporný sklz v % Zlepšenie cien v % Záporný sklz %
dec. 23 3,824,294 2,200,871 ( { 57.55% ) 1,071,921 ( { 28.03% ) 551,502 ( { 14.42% ) 57.55% 28.03% 14.42%
dec. 23 3,835,541 2,246,022 ( { 58.56% ) 1,067,072 ( { 27.82% ) 522,447 ( { 13.62% ) 58.56% 27.82% 13.62%
dec. 23 4,774,552 2,739,513 ( { 57.38% ) 1,365,623 ( { 28.60% ) 669,416 ( { 14.02% ) 57.38% 28.60% 14.02%
dec. 23 3,362,186 1,980,078 ( { 58.89% ) 923,958 ( { 27.48% ) 458,150 ( { 13.63% ) 58.89% 27.48% 13.63%
dec. 23 3,772,459 2,333,805 ( { 61.86% ) 968,588 ( { 25.68% ) 470,066 ( { 12.46% ) 61.86% 25.68% 12.46%
dec. 23 3,518,055 2,167,433 ( { 61.61% ) 918,531 ( { 26.11% ) 432,091 ( { 12.28% ) 61.61% 26.11% 12.28%
dec. 23 3,403,854 2,103,901 ( { 61.81% ) 874,062 ( { 25.68% ) 425,891 ( { 12.51% ) 61.81% 25.68% 12.51%
dec. 23 3,876,658 2,478,544 ( { 63.94% ) 935,793 ( { 24.14% ) 462,321 ( { 11.93% ) 63.94% 24.14% 11.93%
dec. 23 3,224,221 2,100,076 ( { 65.13% ) 747,755 ( { 23.19% ) 376,390 ( { 11.67% ) 65.13% 23.19% 11.67%
dec. 23 3,687,060 2,307,685 ( { 62.59% ) 917,813 ( { 24.89% ) 461,562 ( { 12.52% ) 62.59% 24.89% 12.52%
Súčet 37,278,880 22,657,928 ( 60.78% ) 9,791,116 ( 26.26% ) 4,829,836 ( 12.96% ) 60.78% 26.26% 12.96%

Tabuľka 1.2 Pozitívne a negatívne sklzy podľa typu objednávky

Typ objednávky Umiestnené objednávky Žiadne sklzy Zlepšenie ceny Záporný sklz Nezáporný sklz v % Zlepšenie cien v % Záporný sklz %
Zatvoriť trh 10,763,896 7,007,291 ( 65.10% ) 2,767,058 ( 25.71% ) 989,547 ( 9.19% ) 65.10% 25.71% 9.19%
Limit 1,731,387 522,681 ( 30.19% ) 1,208,706 ( 69.81% ) 0 ( 0.00% ) 30.19% 69.81% 0.00%
Vstupný limit 1,523,547 466,720 ( 30.63% ) 1,056,827 ( 69.37% ) 0 ( 0.00% ) 30.63% 69.37% 0.00%
Margin Call 1,246,517 671,776 ( 53.89% ) 276,415 ( 22.17% ) 298,326 ( 23.93% ) 53.89% 22.17% 23.93%
Otvorený trh 16,553,986 11,213,469 ( 67.74% ) 3,875,076 ( 23.41% ) 1,465,441 ( 8.85% ) 67.74% 23.41% 8.85%
Stop 2,567,967 624,605 ( 24.32% ) 360,077 ( 14.02% ) 1,583,285 ( 61.66% ) 24.32% 14.02% 61.66%
Stop vstup 723,373 203,535 ( 28.14% ) 96,600 ( 13.35% ) 423,238 ( 58.51% ) 28.14% 13.35% 58.51%
Iné 2,168,207 1,947,851 ( 89.84% ) 150,357 ( 6.93% ) 69,999 ( 3.23% ) 89.84% 6.93% 3.23%
Súčet 37,278,880 22,657,928 ( 60.78% ) 9,791,116 ( 26.26% ) 4,829,836 ( 12.96% ) 60.78% 26.26% 12.96%

Celkový počet objednávok vo vyššie uvedenej tabuľke sa skladá len z uvedených typov objednávok.

Definícia typov objednávok

 • Close Market: Trhový príkaz na uzavretie pozície; typ príkazu je nastavený na "at market".
 • Limit: Limitný príkaz.
 • Limit Entry: Limitný vstupný príkaz.
 • Margin Call: Trhový príkaz na uzavretie pozície; typ príkazu je nastavený na "at market".
 • Open Market: Trhový príkaz na otvorenie pozície; typ príkazu je nastavený na "at market".
 • Stop Order: Príkaz Stop.
 • Stop Entry: Príkaz na zastavenie vstupu.

Tabuľka 2.1 Trhové objednávky podľa veľkosti objednávky

Trhový príkaz na otvorenie, Trhový príkaz na zatvorenie, Príkaz na otvorenie, Rozpätie zatvorenia, Rozpätie otvorenia, Príkaz na zatvorenie

Veľkosť objednávky Odoslané objednávky Žiadne sklzy Zlepšenie ceny Záporný sklz Záporný sklz v % Zlepšenie cien v % Záporný sklz %
< 0.5 27,260,725 18,220,848 ( 66.84% ) 6,615,944 ( 24.27% ) 2,423,933 ( 8.89% ) 66.84% 24.27% 8.89%
0.5 - 0.9 130,660 89,743 ( 68.68% ) 24,009 ( 18.38% ) 16,908 ( 12.94% ) 68.68% 18.38% 12.94%
1.0 - 1.9 70,325 47,606 ( 67.69% ) 10,008 ( 14.23% ) 12,711 ( 18.07% ) 67.69% 14.23% 18.07%
2.0 - 2.9 11,132 5,283 ( 47.46% ) 1,471 ( 13.21% ) 4,378 ( 39.33% ) 47.46% 13.21% 39.33%
3.0 - 3.9 7,567 3,116 ( 41.18% ) 1,081 ( 14.29% ) 3,370 ( 44.54% ) 41.18% 14.29% 44.54%
4.0 - 4.9 2,417 1,137 ( 47.04% ) 368 ( 15.23% ) 912 ( 37.73% ) 47.04% 15.23% 37.73%
5.0 - 9.9 6,464 2,868 ( 44.37% ) 687 ( 10.63% ) 2,909 ( 45.00% ) 44.37% 10.63% 45.00%
10 + 1,626 685 ( 42.13% ) 279 ( 17.16% ) 662 ( 40.71% ) 42.13% 17.16% 40.71%
Súčet 27,490,916 18,371,286 ( 66.83% ) 6,653,847 ( 24.20% ) 2,465,783 ( 8.97% ) 66.83% 24.20% 8.97%

Tabuľka 2.2 Limitované objednávky podľa veľkosti objednávky

Immediately Executed Limit: Close Limit, Open Limit

Veľkosť objednávky Odoslané objednávky Žiadne sklzy Zlepšenie ceny Záporný sklz Záporný sklz v % Zlepšenie cien v % Záporný sklz %
< 0.5 1,742,171 1,625,233 ( 93.29% ) 116,938 ( 6.71% ) 0 ( 0.00% ) 93.29% 6.71% 0.00%
0.5 - 0.9 49,198 47,073 ( 95.68% ) 2,125 ( 4.32% ) 0 ( 0.00% ) 95.68% 4.32% 0.00%
1.0 - 1.9 56,546 54,339 ( 96.10% ) 2,207 ( 3.90% ) 0 ( 0.00% ) 96.10% 3.90% 0.00%
2.0 - 2.9 1,070 1,014 ( 94.77% ) 56 ( 5.23% ) 0 ( 0.00% ) 94.77% 5.23% 0.00%
3.0 - 3.9 1,323 1,288 ( 97.35% ) 35 ( 2.65% ) 0 ( 0.00% ) 97.35% 2.65% 0.00%
4.0 - 4.9 556 534 ( 96.04% ) 22 ( 3.96% ) 0 ( 0.00% ) 96.04% 3.96% 0.00%
5.0 - 9.9 522 499 ( 95.59% ) 23 ( 4.41% ) 0 ( 0.00% ) 95.59% 4.41% 0.00%
10 + 285 280 ( 98.25% ) 5 ( 1.75% ) 0 ( 0.00% ) 98.25% 1.75% 0.00%
Súčet 1,851,671 1,730,260 ( 93.44% ) 121,411 ( 6.56% ) 0 ( 0.00% ) 93.44% 6.56% 0.00%

Tabuľka 2.3 Maržové výzvy a stop príkazy

Stop a Margin Call: Stop, Stop pre vstup, Trailing stop, Vstup pre Trailing stop, Margin Call

Veľkosť objednávky Odoslané objednávky Žiadne sklzy Zlepšenie ceny Záporný sklz Záporný sklz v % Zlepšenie cien v % Záporný sklz %
< 0.5 4,619,856 1,529,580 ( 33.11% ) 744,150 ( 16.11% ) 2,346,126 ( 50.78% ) 33.11% 16.11% 50.78%
0.5 - 0.9 18,191 5,737 ( 31.54% ) 3,344 ( 18.38% ) 9,110 ( 50.08% ) 31.54% 18.38% 50.08%
1.0 - 1.9 9,488 2,282 ( 24.05% ) 1,840 ( 19.39% ) 5,366 ( 56.56% ) 24.05% 19.39% 56.56%
2.0 - 2.9 1,731 189 ( 10.92% ) 326 ( 18.83% ) 1,216 ( 70.25% ) 10.92% 18.83% 70.25%
3.0 - 3.9 1,285 151 ( 11.75% ) 186 ( 14.47% ) 948 ( 73.77% ) 11.75% 14.47% 73.77%
4.0 - 4.9 590 57 ( 9.66% ) 69 ( 11.69% ) 464 ( 78.64% ) 9.66% 11.69% 78.64%
5.0 - 9.9 642 69 ( 10.75% ) 104 ( 16.20% ) 469 ( 73.05% ) 10.75% 16.20% 73.05%
10 + 216 36 ( 16.67% ) 57 ( 26.39% ) 123 ( 56.94% ) 16.67% 26.39% 56.94%
Súčet 4,651,999 1,538,101 ( 33.06% ) 750,076 ( 16.12% ) 2,363,822 ( 50.81% ) 33.06% 16.12% 50.81%

Tabuľka 2.4 Pokojové limitné príkazy

Odkladacie limitné príkazy: Limit, Trailing Limit Entry, Limit Entry

Veľkosť objednávky Odoslané objednávky Žiadne sklzy Zlepšenie ceny Záporný sklz Záporný sklz v % Zlepšenie cien v % Záporný sklz %
< 0.5 3,236,418 983,573 ( 30.39% ) 2,252,845 ( 69.61% ) 0 ( 0.00% ) 30.39% 69.61% 0.00%
0.5 - 0.9 12,252 4,217 ( 34.42% ) 8,035 ( 65.58% ) 0 ( 0.00% ) 34.42% 65.58% 0.00%
1.0 - 1.9 4,279 1,184 ( 27.67% ) 3,095 ( 72.33% ) 0 ( 0.00% ) 27.67% 72.33% 0.00%
2.0 - 2.9 729 176 ( 24.14% ) 553 ( 75.86% ) 0 ( 0.00% ) 24.14% 75.86% 0.00%
3.0 - 3.9 479 130 ( 27.14% ) 349 ( 72.86% ) 0 ( 0.00% ) 27.14% 72.86% 0.00%
4.0 - 4.9 240 54 ( 22.50% ) 186 ( 77.50% ) 0 ( 0.00% ) 22.50% 77.50% 0.00%
5.0 - 9.9 345 83 ( 24.06% ) 262 ( 75.94% ) 0 ( 0.00% ) 24.06% 75.94% 0.00%
10 + 248 17 ( 6.85% ) 231 ( 93.15% ) 0 ( 0.00% ) 6.85% 93.15% 0.00%
Súčet 3,254,990 989,434 ( 30.40% ) 2,265,556 ( 69.60% ) 0 ( 0.00% ) 30.40% 69.60% 0.00%

Vyššie uvedené údaje pochádzajú z rôznych typov pokynov, ktoré boli vykonané prostredníctvom skupiny FXCM od 1 januára, 2023 do 31 októbra, 2023. Údaje nezahŕňajú určité typy nepriamych klientov.2

Veľkosť pokynu sa vypočítava podľa nominálnej hodnoty pokynu a zobrazuje sa v MM USD.

Príkazy s limitom a limitné vstupné príkazy sa vykonajú len za požadovanú alebo lepšiu cenu a nemôžu dostať záporný slippage. Akýkoľvek záporný sklz pri limitnom alebo vstupnom príkaze je chybou a klienti majú nárok na úpravu obchodu v prípade, že tieto chyby nastanú. Vylepšenia cien sú závislé od dostupnej likvidity.

Ďalšie zvýraznenia

Na základe údajov zozbieraných z príkazov vykonaných prostredníctvom skupiny FXCM od 1 januára, 2023 do 31 októbra, 2023 sme zistili, že sú pravdivé nasledujúce skutočnosti:

 • Vstupné príkazy s limitom a limitné vstupné príkazy s najväčšou pravdepodobnosťou získajú kladný sklz.
 • Príkazy Stop a vstupné príkazy Stop s najväčšou pravdepodobnosťou dostanú záporný sklz.
 • trhové príkazy "Market range" môžu pomôcť zabrániť negatívnemu sklzu.

Istota vykonania

Obchodníci zvyčajne používajú typy pokynov, ktoré ponúkajú istotu vykonania, keď si chcú zabezpečiť vstup na trh.

Cenová istota

Obchodníci zvyčajne používajú typy pokynov, ktoré ponúkajú cenovú istotu, keď chcú zabezpečiť, že ich pokyny budú vyplnené len v prípade, že bude splnená určitá cena (alebo cenový rozsah).

Výber typov objednávok

Pri obchodovaní na devízovom trhu si môžete vybrať z niekoľkých typov príkazov. Každý z nich je určený na riešenie konkrétnej obchodnej potreby. Niektoré typy príkazov sú vhodnejšie v čase, keď je volatilita cien vysoká, iné v čase, keď je nízka. Niektoré typy príkazov sú vhodnejšie na použitie v období okolo spravodajských udalostí; niektoré sú vhodnejšie na použitie, keď držíte pozície otvorené cez víkend.

Pri rozhodovaní, ktorý typ príkazu použiť, vám môžu pomôcť nasledujúce informácie týkajúce sa typov príkazov.

Objednávky na trhu

Trhový pokyn okamžite vstupuje do pozície alebo z nej vystupuje za najlepšiu dostupnú cenu.3 Je to najčastejšie používaný typ pokynu v FXCM.

Charakteristika sklzu:

Trhové príkazy môžu dostať kladný slippage a záporný slippage. Trhový pokyn "Market range" poskytuje cenovú istotu, ale neposkytuje istotu vykonania. Trhový pokyn "na trhu" poskytuje istotu vykonania, ale neposkytuje cenovú istotu.

Na trhu a Rozsah trhu:

Trhové pokyny FXCM zahŕňajú dva typy pokynov: "at market" a "market range".

Výberom možnosti "at market" sa pokyn vyplní za trhovú cenu. Môže to byť požadovaná cena, lepšia cena alebo
horšia cena v závislosti od trhových podmienok. Vykonaná cena sa určuje predovšetkým podľa volatility cien v čase vykonania príkazu.

Výberom možnosti "trhový rozsah" sa pokyn vykoná okamžite, len ak sa najlepšia dostupná cena nachádza v definovanom cenovom rozsahu. Ak je jediná dostupná cena mimo definovaného rozsahu, príkaz sa nevykoná. Tento typ príkazu zaručuje cenovú istotu, ale nezaručuje istotu vykonania.

Takeaway

Trhové príkazy sú výhodné, keď chcete vstúpiť na trh alebo z neho vystúpiť hneď. Typ pokynu "Na trhu" zaručuje istotu vykonania, ale nie istotu ceny. Typ pokynu "Market Range" zaručuje cenovú istotu, ale nie istotu vykonania.

Vstupné príkazy

Vstupný príkaz sa spustí na vykonanie len vtedy, ak trhová cena dosiahne cenu vstupného príkazu.

Charakteristika sklzu:

Existujú dva typy vstupných príkazov: vstupné príkazy typu stop a vstupné príkazy typu limit. Vstupný príkaz stop môže získať kladný aj záporný sklz. Vstupný príkaz s limitom je určený len na prijímanie kladného sklzu

Stop vstup vs. limitný vstup:

Vstupný pokyn sa považuje za "stop" vstupný pokyn, ak je cena vstupného pokynu menej výhodná ako aktuálna trhová cena (t. j. vyššia cena pri nákupe a nižšia cena pri predaji). Tento typ pokynu môže byť vyplnený za požadovanú cenu, lepšiu cenu alebo horšiu cenu v závislosti od trhových podmienok. Použitie tohto typu príkazu, najmä v čase spravodajských udalostí alebo iných volatilných trhových podmienok, vás môže vystaviť negatívnemu sklzu.

Vstupný pokyn sa považuje za "limitný" vstupný pokyn, keď je cena pokynu výhodnejšia ako aktuálna trhová cena (t. j. nižšia cena, ak nakupujete, a vyššia cena, ak predávate). Tento typ príkazu je navrhnutý tak, aby sa vyplnil len za požadovanú alebo lepšiu cenu. Obchodníci teda získavajú cenovú istotu, ale pri použití tohto typu príkazu nemajú istotu vykonania. Použitie limitného vstupného príkazu na otvorenie obchodov, najmä v období okolo spravodajských udalostí alebo iných volatilných trhových podmienok, môže byť lepšou voľbou ako použitie stop príkazu, pretože sa dá vyhnúť negatívnemu sklzu.

Takeaway

Vstupné príkazy sú výhodné, keď chcete vstúpiť na trh alebo z neho vystúpiť pri budúcej cene. Pri obchodovaní v okolí volatilných trhových podmienok možno na otvorenie obchodov použiť limitný vstupný príkaz namiesto vstupného príkazu stop, ak sa chcete potenciálne vyhnúť negatívnemu sklzu. Upozornenie: limitné vstupné príkazy neposkytujú istotu vykonania.

Stop a limitné príkazy

Stop príkaz je určený na vykonanie za trhovú cenu. Môže to byť požadovaná cena, lepšia alebo horšia cena v závislosti od trhových podmienok. Takto bol navrhnutý preto, lebo stop príkaz sa najčastejšie používa na ukončenie obchodu zo stratovej pozície. Príkaz stop poskytuje istotu vykonania, ale neposkytuje cenovú istotu, takže je možný negatívny sklz.

Limitný príkaz je navrhnutý tak, aby sa vykonal za určitú alebo lepšiu cenu. Pre mnohých obchodníkov je cena limitného príkazu stanovená na úrovni ich ziskového cieľa. Limitné príkazy poskytujú cenovú istotu, ale neposkytujú istotu vykonania, pretože sú navrhnuté tak, aby sa vyplnili len pri limitnej alebo lepšej cene.

Charakteristika sklzu:

Stop príkaz môže dostať kladný aj záporný sklz. Limitný príkaz je navrhnutý tak, aby prijímal kladný sklz, ale nie záporný sklz.

Takeaway

Stop a limitné príkazy sú výhodné, keď chcete opustiť trh pri budúcej cene. Pri obchodovaní v okolí volatilných trhových podmienok sa limitný príkaz môže použiť na uzavretie obchodov, aby sa zabezpečila cenová istota.

Zverejnenie
1

Tento článok sa v žiadnom prípade nesnaží vyjadriť, že FXCM si udržiava určitú kapacitu alebo úroveň výkonu. Údaje v tomto článku sú uvedené len na informačné účely a nie sú určené na obchodné účely ani na poradenstvo. Spoločnosť FXCM nezodpovedá za žiadne chyby, neúplnosť alebo oneskorenie informácií, ani za žiadne kroky vykonané na základe informácií uvedených v tomto článku. Minulé výsledky nie sú indikátorom budúcej výkonnosti.

2

Medzi nepriamych klientov môžu patriť klienti niektorých sprostredkovateľov.

3

Najlepšie ceny: Cieľom FXCM je poskytnúť klientom najlepšie dostupné ceny a vyplniť všetky príkazy za požadovanú cenu. Niekedy sa však môže stať, že v dôsledku zvýšenej volatility alebo objemu môžu byť príkazy predmetom sklzu.