FIREMNÍ KLIENTI

FXCM ponúka množstvo rôznych typov účtov pre viacero typov investorov. Aby sme mohli pre vás určiť vhodný druh žiadosti, začiarknite nižšie políčka, ktoré sa vás týkajú.

Ktorý typ účtu je pre mňa vhodný?

Začiarknite možnosti, ktoré sa vás týkajú.

KONTROLA OPRÁVNENOSTI
Zverejnenie
1

CCY: Skratka meny.

2

Smernica o trhoch s finančnými inštrumentmi 2014/65/EÚ stanovila, že pri poskytovaní finančných služieb musí spoločnosť FXCM (ďalej len „my") požiadať klienta (ďalej len „vy") o poskytnutie informácií ohľadom jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií súvisiacich s konkrétnym typom ponúkaného alebo požadovaného produktu alebo služby, ako aj vyplniť dotazník týkajúci sa znalostí o produkte. Následne posúdime, či je produkt alebo služba pre vás vhodná. Toto sa označuje ako „Hodnotenie vhodnosti".