Dataskyddsrättigheter

FXCM respekterar varje individs rätt till integritet. Vi värdesätter vår relation med dig och vi är stolta över att upprätthålla lojalitet och respekt med varje enskild kund genom att ge dig säkerhet när det gäller dina personuppgifter. Vi har åtagit oss att uppfylla tillämplig dataskyddslagstiftning, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR")

Enligt GDPR finns det rättigheter tillgängliga för dig i förhållande till de personuppgifter som vi har om dig. Du kan be oss att ge dig en kopia av den information vi har om dig eller ge den till en annan registeransvarig. Du kan också be oss att uppdatera, radera, ta bort eller sluta behandla dina personuppgifter. Alternativt kan vi på din begäran begränsa användningen av dina uppgifter på vissa villkor. Du kan också återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter eller välja bort marknadsföringskommunikation med oss. Om du vill utöva dina rättigheter ska du skicka in din begäran med hjälp av våra säkra onlineformulär:

Vi föreslår att du kontaktar oss om du har några frågor eller om du har ett klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dock rätt att kontakta den relevanta tillsynsmyndigheten direkt. För att kontakta Ombudsmannen för skydd av personuppgifter i Cypern, vänligen besök Ombudsmannens hemsida för instruktioner. Alternativt kan du kontakta myndigheten i det land där du är bosatt. Ytterligare information finns här.