Hur kan vi hjälpa till?

EURIBOR3M

EURIBOR3M:s underliggande instrument är ICE 3 Month Euribor Futures, som är en kontantavräknad future baserad på EMMI:s EURIBOR-ränta för tre månaders inlåning. Euribor är ett riktmärke för penningmarknaden i euro

Marginkrav

Marginkrav kan skilja sig åt beroende på kontotyp och kan ses i fönstren för handelspriser och skapa order på handelsstationen eller genom att klicka här.

Handlingstider, förfall och referensmånad

Vänligen klicka här för handelstider. Observera dock att öppettiderna kan ändras på grund av sommartid. Eventuella helgdagar kommer att publiceras här. FXCM:s utgångsdatum och aktuella referensmånad för EURIBOR3M finns i FXCM CFD Expiration PDF.

Om du har en öppen position kommer referensmånaden du handlar inte att ändras, även om utgångsdatum kan ändras. Kommande referensmånader kan ändras utan föregående meddelande. Se till att du är medveten om vilken referensmånad som för närvarande prissätts, innan du öppnar en handel.

Kunder som har en öppen position på "FXCM Expiration" kommer att stängas till vårt bud/erbjudande klockan 17:00 New York-tid för EURIBOR3M, vilket innebär att kunden kommer att realisera eventuella flytande P/L vid den tidpunkt då den stängs. När EURIBOR3M löper ut kommer alla väntande Entry-ordrar och Stop/Limit-ordrar som är associerade med kontraktet som löper ut att annulleras. Kunderna måste återupprätta en annan position om så önskas efter utgången och återinföra Stop- och Limit-ordrar till den nya öppna positionen.

Målspridning

EURIBOR3M har en målspridning på 1,5 pips/poäng.

Max kontraktsstorlek

Det maximala antalet kontrakt per klick (handel) för EURIBOR3M är 500.

Minsta Pip-kostnad (värde)

EURIBOR3M har ett minimivärde på 0,10 EUR per punkt (Ditt värde per punkt kan vara annorlunda om ditt konto är denominerat i en annan valuta. Se fönstret Enkel Hanteringspriser i Trading Station för detta värde).

Placeringen av pip/poäng visas nedan. Varje 0,01 prisrörelse på EURIBOR3M är 1 pip/punkt. FXCM:s prissättning visar ytterligare en decimalplats - perfekt för scalpers på en snabbt rörlig marknad.

Antal FXCM-kontrakt för att vara lika med 1 Future

250 FXCM EURIBOR3M-kontrakt motsvarar för närvarande en EURIBOR 3-månaders future.

Övrig information

EURIBOR3M har ingen finansieringskostnad (Rollover).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}