Hur kan vi hjälpa till?

Oljeprodukter - Viktig information

På grund av de nuvarande exceptionella marknadshändelserna med anknytning till denna produkt bör du notera att vi kan vidta sådana åtgärder som rimligen krävs, inklusive men inte begränsat till att ändra handelstider eller marginalkrav, stänga eller annullera affärer och order eller avbryta handeln med en produkt eller marknad.

Handlingsrestriktioner

I tider av hög volatilitet och låg likviditet kan det förekomma fall där handel i en riktning (lång eller kort) inte är tillåten eller där nya positioner inte kan öppnas. Under varje period då en sådan handelsrestriktion tillämpas kommer marknadsorder eller utlösta order i avvaktan på inträde att avvisas och raderas. Vi kan ändra handelsstatusen för ett visst instrument när som helst och utan föregående meddelande

Negativ prissättning

FXCM kommer inte att stödja negativa priser på våra produkter och förbehåller sig rätten att upphöra med handeln när marknadspriserna når noll eller när vi rimligen förutser negativa priser. I en sådan händelse kan vi stänga alla öppna positioner till det bästa pris som är tillgängligt för oss.

Aktuell policy för olja

Tills vidare kan alla CFD-kontrakt på olja stängas utan förvarning och före utgången om det underliggande referenspriset når eller faller under 3,00 dollar. Vi kan stänga öppna positioner till det rådande priset vid den tidpunkt då positionerna stängs. Vi garanterar inte stängningskursen.

Under sådana omständigheter kommer Oil CFD-marknaden att förbli stängd under resten av handelsdagen. Vi räknar med att öppna marknaden igen vid nästa tillgängliga tillfälle, men den underliggande referensen kan vara för ett annat terminskontrakt snarare än det närmaste terminskontraktet.

Vi rekommenderar att du handlar denna produkt med försiktighet.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}