Hur kan vi hjälpa till?

Vilka tidszoner används för tidsstämplarna på Capitalise.ai-plattformen?

Den dagliga starttiden för ALLA TILLGÅNGAR är 17:00 EST (påverkar termer som daglig öppning, bar, daglig hög/låg etc.)

Diagram i Capitalise

Eftersom alla diagram i Capitalise tillhandahålls av TradingView, en annan tredjepartsplattform, kommer deras standardtidszon inte nödvändigtvis att överensstämma med tidszonerna i Capitalise-plattformen. De tillhandahålls bara som referens.

Dessutom kan tidszonerna i diagrammen också variera med tillgångstypen.

  1. För kryptopar är standardtidszonen UTC.

  2. För Forex-par är standardtidszonen UTC.

FXCM är en oberoende juridisk enhet och är inte ansluten till Capitalise. FXCM stöder inte någon produkt eller tjänst från Capitalise. Ingenting i samband med denna kampanj ska betraktas som en uppmaning att köpa eller ett erbjudande att sälja någon produkt eller tjänst till någon person i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan uppmaning, ett sådant köp eller en sådan försäljning skulle vara olagligt enligt lagar eller förordningar i en sådan jurisdiktion.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}