Hur kan vi hjälpa till?

Jag har en strategi som jag skulle vilja skapa, men jag är inte säker på hur jag ska formulera den. Kan du hjälpa mig?

Du är välkommen att titta på några exempel, läsa manualen eller kontakta supportteamet för att få hjälp via chatt.

Mallarna, manualen och exemplen som presenteras i dessa tredjepartsmaterial ska endast betraktas som en teknisk demonstration när de används med handelsplattformen Capitalise.ai. Följaktligen ska detta material inte på något sätt tolkas som att det rekommenderar någon typ av handelsstrategi och det utgör inte någon form av investeringsrådgivning. Sök råd från en separat finansiell rådgivare.

FXCM är en oberoende juridisk enhet och är inte ansluten till Capitalise. FXCM stöder inte någon produkt eller tjänst från Capitalise. Ingenting i samband med denna kampanj ska betraktas som en uppmaning att köpa eller ett erbjudande att sälja någon produkt eller tjänst till någon person i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan uppmaning, ett sådant köp eller en sådan försäljning skulle vara olagligt enligt lagar eller förordningar i en sådan jurisdiktion.

Länkar till webbplatser från tredje part tillhandahålls endast för din bekvämlighet och i informationssyfte. FXCM bär inget ansvar för noggrannhet, innehåll eller andra frågor som rör den externa webbplatsen eller för efterföljande länkar, och tar inget ansvar för någon förlust eller skada som uppstår genom användning av detta eller annat innehåll. Sådana webbplatser står inte under vår kontroll och följer kanske inte samma standarder för sekretess, säkerhet eller tillgänglighet som våra. Läs de länkade webbplatsernas villkor.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}