Hur kan vi hjälpa till?

Hur klonar man en strategi?

För att klona en strategi väljer du helt enkelt "Clone" från strategimenyn, observera att det kan göras för både Live- och Stopped-strategier.

Det skapar en ny strategi och påverkar inte din befintliga strategi.

Observera att alla skärmdumpar och exempel endast visas i syfte att ge en teknisk demonstration och inte på något sätt ska tolkas som att de rekommenderar någon typ av handelsstrategi och de utgör inte någon form av investeringsrådgivning. Sök råd från en separat finansiell rådgivare.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}