Hur kan vi hjälpa till?

Kan jag handla normalt med handelsplattformen när jag har öppna affärer med Capitalise.ai?

Ja, du kan handla normalt när du har öppna strategier med Capitalise.ai; manuella affärer påverkar inte de strategier som är öppna i Capitalise.ai. Att manuellt stänga avslut som öppnats med en Capitalise.ai-strategi där en exitstrategi också placerats kan dock orsaka problem. Capitalise.ai vet inte nödvändigtvis att du redan har stängt din position manuellt och kommer att försöka stänga den när de villkor som du tidigare ställde in utlöses.

FXCM är en oberoende juridisk enhet och är inte ansluten till Capitalise. FXCM stöder inte någon produkt eller tjänst från Capitalise. Ingenting i samband med denna kampanj ska betraktas som en uppmaning att köpa eller ett erbjudande att sälja någon produkt eller tjänst till någon person i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan uppmaning, ett sådant köp eller en sådan försäljning skulle vara olagligt enligt lagar eller förordningar i en sådan jurisdiktion.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}