Hur kan vi hjälpa till?

Kan jag se detaljer om mitt konto i Capitalise.ai?

Nej, Capitalise.ai visar endast vinst och förlust per handel (eller "träff") för affärer som öppnats med Capitalise.ai, den visar inte det totala egna kapitalet eller marginalen på ditt konto, eller visar affärer som öppnats via andra plattformar. För att se detta, vänligen logga in på Trading Station. Du kan också köra en kontorapport på MyFXCM

FXCM är en oberoende juridisk enhet och är inte ansluten till Capitalise. FXCM stöder inte någon produkt eller tjänst från Capitalise. Ingenting i samband med denna kampanj ska betraktas som en uppmaning att köpa eller ett erbjudande att sälja någon produkt eller tjänst till någon person i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan uppmaning, ett sådant köp eller en sådan försäljning skulle vara olagligt enligt lagar eller förordningar i en sådan jurisdiktion.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}