Hur kan vi hjälpa till?

Ytterligare försäkring för insolvenshändelse

FXCM har tecknat en försäkring för att öka det skydd som Investor Compensation Fund ("ICF") erbjuder sina kunder i händelse av insolvens.

De vanliga frågorna nedan sammanfattar de viktigaste frågorna om försäkringsavtalet, men innehåller inte alla detaljer om försäkringsavtalet. Om det uppstår skillnader mellan de vanliga frågorna och försäkringsavtalet ska försäkringsavtalet ha företräde. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss.