Hur kan vi hjälpa till?

Varför erbjuder ni denna försäkring?

I den värld vi lever i idag vill kunderna ofta ha extra sinnesfrid. Försäkringen träder endast i kraft i den mycket osannolika händelsen av FXCM:s insolvens i ett underskott på kundernas segregerade konto som överstiger ICF:s ersättning på 20 000 euro.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}