Hur kan vi hjälpa till?

Vem omfattas av försäkringen?

Försäkringspolicyn täcker en berättigad sökandes förluster som överstiger ICF:s ersättningströskel (som för närvarande är 20 000 euro upp till ett maximalt belopp på 1 000 000 euro per kund). FXCM:s kunder som skulle vara berättigade att göra anspråk på ersättning från Investor Compensation Fund ("ICF") kan också göra anspråk på ersättning från försäkringspolicyn ("berättigade sökande").

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}