Hur kan vi hjälpa till?

Vad är segregerade konton?

Som CySEC-reglerad enhet följer FXCM CySEC:s direktiv DI87-01 för skydd av finansiella instrument och fonder som tillhör kunder. FXCM uppfyller den lagstadgade skyldigheten att i enlighet med CySEC:s regler separera klientpengar från sina egna pengar för att undvika risken att använda sådana medel för egen räkning, samt kravet att agera ärligt, rättvist och professionellt, i enlighet med kundernas bästa intresse när man strukturerar sin verksamhet så att skyldigheter enligt reglerna för klientpengar inte påverkas.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}