Kopieringshandel med FXCM och ZuluTrade

Kopiera handelsaktiviteten och strategin från ett brett utbud av handlare från ZuluTrade direkt i ditt FXCM-handelskonto och betala 25% av din vinst till Handlaren endast om de har gett dig en framgångsrik avkastning på din investering1. Läs mer

Alla affärer utförs med FXCM:s konkurrenskraftiga spreads.

Hur ansluter du ditt handelskonto till ZuluTrade?

 1. Om du inte har gjort det ännu, ge samtycke via Limited Trading Authorization nedan för att tillåta kopieringshandel på ditt FXCM-handelskonto.
 2. Aktivera ditt kopieringskonto när du får ett e-postmeddelande från FXCMs supportteam, som kommer att länka ditt befintliga handelskonto till ZuluTrade-plattformen.
 3. Logga tillbaka till Trading Station och få tillgång till en rad handlare att kopiera.

Limited Trading Authorisation - Tjänsteleverantör

RISKVARNING du utser tjänsteleverantören enbart på egen risk. Tjänsteleverantörens tidigare prestanda är inte en garanti för framtida prestanda.

Anmärkning för befintliga kunder hos FXCM:

 • FXCM kommer att behöva skapa ett nytt handelskonto för din räkning för att tillåta kopieringshandel på det kontot enbart.
 • För att överföra ett saldo från ett befintligt FXCM-konto till det nya ZuluTrade-handelskontot, skicka in en begäran om överföring av medel via MyFXCM.com när du har fått dina nya handelskontouppgifter.

Denna blankett ska komplettera och tolkas med Affärsvillkoren. Alla använda termer som inte definieras här skall definieras i Affärsvillkoren.

 1. Du, undertecknad kontoinnehavare av ett handelskonto hos FXCM, tillhandahåller härmed detta Limited Trading Authorisation för handelssystemet, programmet, programvaran, algoritmen eller annan tjänst som identifieras nedan ("tjänsteleverantören" och det är avsett att den definierade termen "tjänsteleverantör" i villkoren ska inkludera den tjänst eller enhet som identifieras häri).
 2. Du bekräftar härmed att du har gjort dina egna undersökningar och genomfört undersökningar av din tjänsteleverantör som är tillräckliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Du bekräftar att du har frågat din tjänsteleverantör och är nöjd med handelsvolymen och resulterande avgifter eller provisioner (om sådana finns) som ska genereras av din tjänsteleverantör och du ska övervaka all aktivitet hos tjänsteleverantören. Vidare förstår du fullt ut begränsningarna av hypotetisk backtestning och realtids records för att förutsäga framtida prestanda.
 3. Du godkänner härmed Tjänsteleverantören att skicka Order och göra Transaktioner för ditt konto, och FXCM kan förlita sig på sådant tillstånd.
 4. Du bekräftar att FXCM inte har rekommenderat Tjänsteleverantören till dig och du väljer Tjänsteleverantören på egen risk. Följaktligen samtycker du till att FXCM inte kommer att hållas ansvarig för prestations- eller handelsförluster som uppstår på ditt Konto till följd av din användning av Tjänsteleverantören.
 5. FXCM kan agera på den auktoritet som ges av detta Limited Trading Authorisation tills du återkallar auktoriteten genom att skicka in återkallelseformuläret som finns på www.myfxpress.dev.fxcorp.prv. FXCM kan också säga upp detta Limited Trading Authorisation när som helst med eller utan förvarning.
 6. FXCM har härmed rätt att göra avdrag från ditt konto och betala följande avgifter till Tjänsteleverantören:
  • Prenumerationsavgift på $30 USD per månad. (Befriad från detta för de första 3 månaderna av aktivering)
  • 25% av handelsvinsterna, beräknat av Tjänsteleverantören.

Tjänsteleverantörens Namn: Triple A Experts Investment Services Single Member S.A.

Upplysningar
1

För vinstdelningskonton tillkommer en månatlig abonnemangsavgift och en månatlig resultatavgift per valt handelssystem. Den månatliga resultatavgiften baseras på den vinst du gjort från varje näringsidkare du följer. Mer information om vinstdelningskonton och tillämpliga avgifter finns i ZuluTrades användarvillkor. Handel via ett vinstdelningskonto innebär en hög risknivå och är kanske inte lämplig för alla investerare. Det finns ingen garanti för att handeln kommer att resultera i vinster eller inte resultera i förluster

ZuluTrade är en oberoende juridisk enhet som agerar som tjänsteleverantör för FXCM och är inte ansluten till FXCM. FXCM stöder inte någon produkt eller tjänst från tjänsteleverantören och är inte ansvarig för eventuella fel, utelämnanden, förseningar eller åtgärder som ett resultat av din användning av denna tjänsteleverantör. Ingenting i samband med denna tjänsteleverantörs erbjudande ska betraktas som en uppmaning att köpa eller ett erbjudande att sälja någon produkt eller tjänst till någon person i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan uppmaning, ett sådant köp eller en sådan försäljning skulle vara olagligt enligt lagar eller förordningar i en sådan jurisdiktion.Det finns ingen garanti för att handeln kommer att resultera i vinster eller inte resultera i förluster.

FXCM kommer att använda insamlade uppgifter för att tillhandahålla service, kontakta och skicka viktig information till dig. Om du vill veta mer kan du besöka vår Integritetspolicy.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}