Det var ett problem med att skicka in formuläret.


Upplysningar
1

För vinstdelningskonton tillkommer en månatlig abonnemangsavgift och en månatlig resultatavgift per valt handelssystem. Den månatliga resultatavgiften baseras på den vinst du gjort från varje näringsidkare du följer. Mer information om vinstdelningskonton och tillämpliga avgifter finns i ZuluTrades användarvillkor. Handel via ett vinstdelningskonto innebär en hög risknivå och är kanske inte lämplig för alla investerare. Det finns ingen garanti för att handeln kommer att resultera i vinster eller inte resultera i förluster

ZuluTrade är en oberoende juridisk enhet som agerar som tjänsteleverantör för FXCM och är inte ansluten till FXCM. FXCM stöder inte någon produkt eller tjänst från tjänsteleverantören och är inte ansvarig för eventuella fel, utelämnanden, förseningar eller åtgärder som ett resultat av din användning av denna tjänsteleverantör. Ingenting i samband med denna tjänsteleverantörs erbjudande ska betraktas som en uppmaning att köpa eller ett erbjudande att sälja någon produkt eller tjänst till någon person i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan uppmaning, ett sådant köp eller en sådan försäljning skulle vara olagligt enligt lagar eller förordningar i en sådan jurisdiktion.Det finns ingen garanti för att handeln kommer att resultera i vinster eller inte resultera i förluster.

FXCM kommer att använda insamlade uppgifter för att tillhandahålla service, kontakta och skicka viktig information till dig. Om du vill veta mer kan du besöka vår Integritetspolicy.