Handel med EUR/USD (Forex)

Om du någonsin har handlat med forex har du förmodligen handlat med EUR/USD. Det går inte att förneka: EUR/USD är den stora vinnaren på valutamarknaden. Paret rankas konsekvent som världens mest handlade par och står ofta för en fjärdedel av den globala valutavolymen (mer än 5 biljoner dollar i daglig genomsnittlig omsättning). Den blotta storleken på de två regioner som är involverade i detta par står för en stor del av detta. USA och euroområdet har två av de största ekonomierna, så även nya handlare med de mest elementära kunskaperna om global ekonomi kan handla en åsikt om vilken riktning endera ekonomin kan ta.

Stora händelser i euroområdet har varit en av de främsta drivkrafterna för intresset för handel med EUR/USD. Under de senaste åren har vi sett hur turbulens i området har dragit till sig intresse från globala investerare. Den grekiska skuldkrisen, till exempel, orsakade inte bara turbulens inom Grekland, utan även hos valutahandlare, då de red på en våg av volatilitet med varje tillkännagiven åtstramningsåtgärd, räddningspaket och annan ekonomisk politik. När handlarna såg en överhängande undergång i tillkännagivanden sålde de EUR/USD och bedömde att eurons värde skulle sjunka jämfört med den amerikanska dollarn. Andra såg stabiliserande drag i den grekiska regeringens politik och köpte EUR/USD, i tron att euron skulle stiga igen.

Brexit erbjöd också en fascinerande handelsmöjlighet för EUR/USD. När britternas omröstning om att lämna EU närmade sig tog handlare sin åsikt till marknaden och använde den amerikanska dollarns stabilitet för att spekulera i hur en ja- eller nej-röst skulle påverka volatiliteten i EUR/USD.

En av de mer intressanta aspekterna är förhållandet mellan de två valutorna, euron och US-dollarn. US-dollarn är en av de äldsta valutorna som fortfarande är i bruk, den lanserades 1792 som USA:s officiella valuta, medan euron är en av de nyaste, den introducerades 1999 som officiell valuta för 19 länder i euroområdet. Den amerikanska dollarn används i större utsträckning än någon annan valuta, tätt följd av euron.

Vad anser du om dessa två globala ekonomier? Tror du att den amerikanska dollarn kommer att stiga i värde gentemot euron, eller att den europeiska ekonomin kommer att rätta till sig efter de senaste årens påstötningar?

EUR/USD Handelsdiagram

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

MARKNADSTIDER

Du kan handla med forex 24/5, från söndag 17.00 GMT till fredag 16.55 GMT.

ALLT-I-ETT-PLATTFORM

Handla med valutor tillsammans med andra CFD:er på Trading Station, som ger dig bekväm, intuitiv handel med ett klick plus ett avancerat kartläggningspaket.

HANDEL FRÅN VAR SOM HELST

Få tillgång till Trading Station på dator, surfplatta och mobil för att hålla dig ansluten och informerad när du är på språng.

PRODUKTGUIDE

Är du ny på forex? Lär dig grunderna och få svar i vår Produktguide.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)