FXCM CFD-utgångar

Sist uppdaterad: 2022-01-23 10:01:11 GMT

USOil

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-22 21-feb-22

Kommande

apr-22 21-mar-22

Föregående

feb-22 19-jan-22

UKOil

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-22 28-jan-22

Kommande

apr-22 25-feb-22

Föregående

feb-22 29-dec-21

NGAS

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

feb-22 25-jan-22

Kommande

mar-22 22-feb-22

Föregående

jan-22 27-dec-21

SOYF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-22 24-feb-22

Kommande

maj-22 27-apr-22

Föregående

jan-22 29-dec-21

CORNF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-22 24-feb-22

Kommande

maj-22 27-apr-22

Föregående

dec-21 26-nov-21

WHEATF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-22 24-feb-22

Kommande

maj-22 27-apr-22

Föregående

dec-21 26-nov-21

Copper

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-22 24-feb-22

Kommande

maj-22 27-apr-22

Föregående

dec-21 26-nov-21

BUND

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-22 07-mar-22

Kommande

jun-22 07-jun-22

Föregående

dec-21 07-dec-21

VOLX

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

feb-22 15-feb-22

Kommande

mar-22 14-mar-22

Föregående

jan-22 18-jan-22

Viktiga anmärkningar om Expiration

Öppna positioner på 'FXCM Expiration'-datumet kommer att stängas under marknadsavbrottet till vårt bud/erbjudandepris från marknadsavslutningen vid ungefär 17:00 EST**
Alla väntande Entry order och Stop/Limit order som är associerade med kontraktet som löper ut kommer att annulleras. När ett kontrakt löper ut kommer alla flytande P/L vid den tidpunkten att realiseras.
** Förfallspris tas 15 minuter tidigare på fredagar då marknaden stängs cirka 16:45 EST Bund Förfallspris tas alltid en timme tidigare då marknaden stängs för BUND cirka 16:00 EST Dagligen.
Senast uppdaterad: 1 maj 2020

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)