Klientmedel

Säkerheten för dina medel är vår högsta prioritet. Klienternas medel förvaras på separata konton i globala toppbanker. Dessutom förbinder vi oss till full insyn så att du förstår vår finansiella styrka.

REGLERING OCH LICENS

FXCM EU LTD är ett cypriotiskt värdepappersföretag ("CIF") som är registrerat hos Cyperns bolagsregisteravdelning (HE 405643) och auktoriserat och reglerat av Cyperns värdepappers- och börskommission ("CySEC") under licensnummer 392/20.

SEPARERING AV KUNDMEDEL

Som CySEC-reglerad enhet följer FXCM EU CySEC:s direktiv DI87-01 för skydd av finansiella instrument och fonder som tillhör kunder. FXCM EU uppfyller den lagstadgade skyldigheten att i enlighet med CySEC:s regler separera klientmedel från sina egna pengar för att undvika risken att använda sådana medel för egen räkning, samt kravet på att agera ärligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundernas bästa intressen när man strukturerar sin verksamhet så att skyldigheter enligt reglerna för klientmedel inte påverkas

FOND FÖR ERSÄTTNING TILL INVESTERARE

FXCM EU deltar i Investor Compensation Fund ("ICF") för kunder till värdepappersföretag som regleras i Republiken Cypern. Syftet med ICF är att säkra de täckta kundernas fordringar på företagen genom att betala ut ersättning.

För mer information om ersättning, se FXCM EU:s Policy för fonden för ersättning till investerare.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)