Aplicații de tranzacționare FXCM

Descoperiți aplicațiile noastre FXCM1 și personalizați-vă experiența de tranzacționare cu aplicațiile Standalone sau Trading Station, care facilitează procesul de tranzacționare. Aplicațiile FXCM vă permit să:

  • Rămâneți la curent cu cele mai recente știri și tendințe
  • Simplificați tranzacțiile
  • Deblocați noi funcții de tranzacționare

Optimizați-vă experiența de tranzacționare astăzi!

Specialty Apps

Aplicații gratuite

Numele aplicației Platformă Tip Descriere Descărcați

PROCESAREA PLĂȚILOR

FXCM vă poate pune la dispoziție diverse metode de procesare a plăților pentru a facilita achiziționarea de produse de pe pagina de aplicații FXCM. Trebuie să respectați toți termenii și condițiile aplicabile sau orice alte acorduri legale încheiate fie cu FXCM, fie cu o terță parte, care reglementează utilizarea de către dvs. a unei anumite metode de procesare a plăților. Sunteți de acord să plătiți pentru toate produsele comandate de dvs. și acceptați că FXCM poate debita cardul dvs. de credit sau orice altă formă de plată pe care o indicați pentru produsele comandate, precum și orice sume suplimentare (inclusiv taxe). Acceptați că sunteți singurul responsabil pentru plata tuturor taxele asociate achizițiilor pe care le realizați pe pagina de aplicații FXCM.

Tranzacțiile internaționale sunt gestionate de Forex Capital Markets Limited (UK), 20 Gresham Street, 4th Floor, Londra EC2V 7JE, Regatul Unit.

PLĂȚI ȘI POLITICA DE RAMBURSARE

Site-urile FXCM folosesc prestatori de servicii de de plată terți („procesatori de plăți") pentru plata online, procesarea comenzilor, livrarea comenzilor și alte soluții comerciale. Facturarea are loc în momentul tranzacției sau la scurt timp după aceea. În cazul în care se utilizează un card de credit pentru o tranzacție, FXCM poate obține o aprobare prealabilă pentru o sumă până la valoarea comenzii. Acceptați că veți plăti pentru toate produsele pe care le achiziționați prin intermediul procesatorilor de plăți și că FXCM vă poate debita cardul de credit pentru orice produs achiziționat.

Toate vânzările de produse sunt finale. Tarifele plătite pentru produse și servicii nu sunt rambursabile.

Prețurile produselor oferite prin intermediul procesatorilor de plăți se pot modifica în orice moment, iar procesatorii de plăți nu oferă garanții de preț sau rambursări în cazul unei reduceri de preț sau al unei oferte promoționale.

Dacă un produs devine indisponibil după efectuarea unei tranzacții, dar înainte de descărcare, singura soluție pe care o aveți la dispoziție este rambursarea. În cazul în care anumite probleme tehnice împiedică sau întârzie în mod nejustificat livrarea produsului, singura măsură reparatorie care vi se acordă este fie înlocuirea produsului, fie rambursarea prețului plătit, așa cum este determinat de FXCM.

ACORDUL DE LICENȚĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL AL SOFTWARE-ULUI FXCM

STRATOS GLOBAL SERVICES LLC, („FXCM") ȘI FIECARE DINTRE FILIALELE ȘI SUBSIDIARELE SALE (COLECTIV, „FXCM") ESTE DISPUSĂ SĂ VĂ LICENȚIEZE SOFTWARE-UL (definit mai jos) NUMAI ÎN CAZUL ÎN CARE ACCEPTAȚI TOATE CONDIȚIILE STABILITE ÎN ACEST CONTRACT DE LICENȚĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL („EULA"). EULA ESTE UN ACORD LEGAL ÎNCHEIAT ÎNTRE DVS. ȘI FXCM. CITIȚI-L CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A FINALIZA PROCESUL DE INSTALARE ȘI/SAU UTILIZA SOFTWARE-UL. PRIN UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI, CONFIRMAȚI CĂ AȚI CITIT TERMENII EULA ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTIA. DACĂ ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI ÎN NUMELE UNEI COMPANII SAU AL UNEI ALTE ENTITĂȚI JURIDICE, DECLARAȚI CĂ AVEȚI AUTORITATEA LEGALĂ DE A OBLIGA ENTITATEA JURIDICĂ LA RESPECTAREA RESPECTIVILOR TERMENI. ÎN CAZUL ÎN CARE NU AVEȚI O ASTFEL DE AUTORITATE SAU DACĂ NU DORIȚI SĂ RESPECTAȚI ACEȘTI TERMENI, NU PUTEȚI UTILIZA SOFTWARE-UL MENȚIONAT MAI JOS SAU ORICE ALT SUPORT MEDIA CARE REDĂ SOFTWARE-UL RESPECTIV.

DEFINIȚII.

  • Software. Software-ul cuprinde platformele și API-urile FXCM descărcabile, inclusiv, dar fără a se limita la Trading Station II, Active Trader, Trading Station Gateway, Strategy Trader, precum și orice alt software, actualizări sau corecții de erori furnizate de FXCM, precum și orice date asociate, suport informatic, fișiere, manuale de utilizare, ghiduri de programare, semnale, mesaje, alerte și alte documente care vă sunt furnizate de FXCM sau distribuite în alt mod de FXCM.
  • Licență. Licența este definită ca fiind dreptul limitat, revocabil, care nu poate fi sublicențiat, neexclusiv și netransferabil de a utiliza software-ul, acordat dvs.

ACORDAREA LICENȚEI.

FXCM vă acordă dreptul de a instala, utiliza, accesa, afișa și rula software-ul pe orice computer sau dispozitiv mobil, după caz, pe care îl dețineți sau gestionați, pentru uz personal, necomercial, cu excepția cazului în care dvs. și FXCM ați convenit altfel în scris și cu condiția respectării de către dvs. a tuturor termenilor și condițiilor prevăzute în prezentul EULA.

DOMENIUL DE APLICARE ȘI LIMITĂRI.

Nu aveți permisiunea de a închiria, ceda, împrumuta, vinde, redistribui, reutiliza, retransmite, sublicenția sau exploata software-ul, inclusiv textul, grafica, materialul video, audio, codurile, designul interfeței de utilizator sau jurnalele software-ului. Nu aveți permisiunea de a copia (cu excepția cazurilor permise în mod expres de prezentul EULA), decompila, reconfigura, dezasambla, încerca să obțineți codul sursă, modifica sau crea aplicații derivate ale software-ului, ale oricărei actualizări sau ale oricărei părți a acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la, textul, grafica, materialul video, audio, codurile, designul interfeței de utilizator sau jurnalele software-ului. Orice încercare de a realiza astfel de acțiuni reprezintă o încălcare a drepturilor FXCM. Termenii prezentului EULA vor reglementa orice actualizări furnizate de FXCM care înlocuiesc și/sau completează software-ul original, cu excepția cazului în care o astfel de actualizare este însoțită de o licență separată, caz în care termenii respectivei licențe vor prevala.

Software-ul nu este destinat distribuirii sau utilizării de către alte persoane care locuiesc în altă țară sau jurisdicție în care o astfel de distribuire sau utilizare ar reprezenta o încălcare a legislației sau a reglementărilor locale. Este responsabilitatea dvs. să verificați termenii EULA și să respectați orice lege sau reglementare locală care vi se aplică. Nu veți utiliza și nu veți permite nimănui să utilizeze software-ul în scopuri ilegale sau neautorizate.

Informațiile care vă sunt furnizate în cadrul software-ului reprezintă un conținut aflat în proprietatea exclusivă a FXCM și, după caz, a unor furnizori terți, licențiatori și afiliați ai acestora. Niciun articol din acest EULA nu vă va oferi drepturi de proprietate asupra software-ului sau asupra informațiilor furnizate în software.

RISCURI.

Conform condițiilor acestei Licențe, înțelegeți și sunteți de acord că descărcarea și/sau utilizarea software-ului vă va expune la riscuri asociate cu descărcarea și/sau utilizarea respectivului software, existând posibilitatea ca acesta să nu fie compatibil cu echipamentul dvs. informatic. Prin prezenta sunteți de acord să vă asumați aceste riscuri, inclusiv, dar fără a se limita la, defecțiuni sau deteriorări ale hardware-ului, software-ului, liniilor sau sistemelor de comunicare și/sau ale altor echipamente informatice. FXCM își declină în mod expres orice răspundere cu privire la cele de mai sus, iar dvs. sunteți de acord să despăgubiți integral, să apărați și să exonerați complet FXCM de orice prejudicii, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli care ar putea rezulta din acestea.

CONSIMȚĂMÂNTUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR.

Sunteți de acord ca FXCM să colecteze și să utilizeze date tehnice și informații conexe, inclusiv, dar fără a se limita la, informații tehnice despre computerul dvs., software-ul de aplicații și sistem și dispozitivele periferice, care sunt colectate periodic pentru a facilita furnizarea către dvs. de actualizări de software, asistență pentru produse și alte servicii (dacă este cazul) aferente acestui EULA.

LINKURI CĂTRE CONȚINUT FURNIZAT DE TERȚE PĂRȚI.

Prin utilizarea software-ului, vă puteți conecta la conținutul unor terțe părți. Site-urile terțe nu se află sub controlul FXCM, iar FXCM nu este responsabilă pentru conținutul site-urilor terțe, pentru link-urile conținute în site-urile terțe sau pentru orice modificări sau actualizări ale site-urilor terțe. Includerea unui link nu implică validarea de către FXCM a site-ului terț.

Anumite informații de la terți transmise în software pot necesita aprobări suplimentare din partea furnizorului sau a terței părți care furnizează aceste informații. Sunteți responsabil pentru solicitarea și primirea unei astfel de aprobări scrise din partea terței părți solicitate și pentru plata oricăror taxe sau tarife, după caz.

REZILIEREA.

Licența acordată dvs. în temeiul acestui EULA poate fi reziliată de FXCM în orice moment fără notificare, cu sau fără justificarea motivelor. FXCM își rezervă dreptul de a vă anula drepturile în temeiul acestei Licențe fără notificare din partea FXCM dacă nu respectați unul dintre termenii acestui EULA. La rezilierea Licenței, veți înceta orice utilizare a software-ului și veți distruge toate copiile, complete sau parțiale, ale respectivului software.

Acceptați că anumite informații sunt furnizate de către terțe părți, cu care FXCM a încheiat un acord. În cazul în care un acord între un furnizor terț de informații sau software și FXCM este reziliat, FXCM va înceta să vă furnizeze aceste informații sau software imediat și fără notificare prealabilă. În conformitate cu termenii Secțiunii 10, nici FXCM, nici un furnizor terț sau un furnizor de informații cu care FXCM a încheiat un acord nu va avea nicio răspundere față de dvs. privind respectiva reziliere.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

Confirmați că software-ul este protejat prin drepturi de autor și alte legi privind proprietatea intelectuală. Confirmați, de asemenea, că toate drepturile, titlurile și interesele aferente sunt proprietatea exclusivă a FXCM și a licențiatorilor săi terți, acolo unde este cazul, și că nu primiți niciun drept, titlu sau interes asupra software-ului, cu excepția celor prevăzute în mod expres în prezentul document. Sunteți de acord să nu contestați drepturile FXCM și ale niciunui licențiator terț sau să încercați în alt mod să invocați drepturi asupra software-ului, cu excepția celor prevăzute în prezentul EULA.

FĂRĂ GARANȚIE.

FXCM NU OFERĂ NICI O GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ CU PRIVIRE LA SOFTWARE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP SAU DE NERESPECTARE A LEGII. SOFTWARE-UL VĂ ESTE PUS LA DISPOZIȚIE „AȘA CUM ESTE" ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE", IAR FXCM NU GARANTEAZĂ CĂ TOATE EVENTUALELE DEFECTE SAU INEXACTITĂȚI VOR FI CORECTATE. FXCM NU GARANTEAZĂ CĂ SOFTWARE-UL VA SATISFACE NEVOILE DVS. SAU CĂ UTILIZAREA ACESTUIA VA FI NEÎNTRERUPTĂ, OPORTUNĂ, SIGURĂ SAU FĂRĂ ERORI. DE ASEMENEA, FXCM NU GARANTEAZĂ CĂ REZULTATELE OBȚINUTE ÎN URMA UTILIZĂRII SOFTWARE-ULUI VOR FI EXACTE SAU FIABILE, IAR CALITATEA PRODUSELOR, SERVICIILOR, INFORMAȚIILOR SAU A ALTOR MATERIALE LEGATE DE SOFTWARE VA FI CONFORMĂ CU AȘTEPTĂRILE DVS. NICIO INFORMAȚIE SAU RECOMANDARE VERBALĂ SAU SCRISĂ OFERITĂ DE FXCM SAU DE REPREZENTANTUL SĂU AUTORIZAT NU VA CREA O GARANȚIE. FXCM ȘI FURNIZORII DE CONȚINUT TERȚI, LICENȚIATORII TERȚI ȘI ORICE AFILIAȚI AI ACESTORA NU OFERĂ NICIO GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ CU PRIVIRE LA ACURATEȚEA SAU ACTUALITATEA TUTUROR INFORMAȚIILOR FURNIZATE PRIN INTERMEDIUL SOFTWARE-ULUI. ANUMITE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE SAU LIMITĂRI ALE DREPTURILOR LEGALE APLICABILE ALE UNUI CONSUMATOR, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA EXCLUDEREA ȘI LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

LIMITAREA RĂSPUNDERII.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, ÎN NICIUN CAZ FXCM, ORICE FURNIZOR DE CONȚINUT TERȚ, ORICE LICENȚIATOR TERȚ SAU ORICE AFILIAT AL ACESTORA NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU PENTRU ORICE DAUNE ACCIDENTALE, SPECIALE, INDIRECTE SAU DE CONSECINȚĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE PENTRU PIERDERI DE PROFIT, PIERDERI DE DATE, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII SAU ORICE ALTE DAUNE SAU PIERDERI COMERCIALE („PIERDERI"), CARE DECURG SAU SUNT LEGATE DE UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DVS. DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, INDIFERENT DE CAUZĂ, INDIFERENT DE TEORIA RĂSPUNDERII JURIDICE (CONTRACT, RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ) ȘI CHIAR DACĂ FXCM, ORICE FURNIZOR TERȚ DE CONȚINUT, ORICE LICENȚIATOR TERȚ SAU ORICE AFILIAT AL ACESTORA AU FOST INFORMAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ÎN PLUS, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE LEGEA PREVEDE ALTFEL, FXCM NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE FAȚĂ DE DVS. SAU ORICINE ALTCINEVA PENTRU NICIO PIERDERE REZULTATĂ DINTR-O CAUZĂ ASUPRA CĂREIA FXCM NU ARE CONTROL DIRECT. ACEASTA INCLUDE DEFECTAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE SAU MECANICE SAU A LINIILOR DE COMUNICAȚII (INCLUSIV TELEFON, CABLU ȘI INTERNET), ACCES NEAUTORIZAT, VIRUȘI, FURT, ERORI ALE OPERATORULUI, CONDIȚII METEO SEVERE SAU EXTREME (INCLUSIV INUNDAȚII, CUTREMURE SAU ALT EVENIMENT NATURAL), INCENDIU, RĂZBOI, INSURECȚIE, ACT TERORIST, REVOLTĂ, CONFLICT DE MUNCĂ ȘI ALTE PROBLEME DE MUNCĂ, ACCIDENT, URGENȚĂ SAU ACȚIUNE A GUVERNULUI. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA ACEASTĂ LIMITARE SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. UTILIZAREA ORICĂRUI SOFTWARE TERȚĂ PARTE VA FI REGLEMENTATĂ DE ACORDUL DE LICENȚĂ APLICABIL, DACĂ ACESTA EXISTĂ, ÎNCHEIAT CU TERȚA PARTE RESPECTIVĂ. FXCM NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU NICIUN SOFTWARE TERȚ ȘI NU VA AVEA NICIO RĂSPUNDERE DE NICIUN FEL PENTRU PIERDERILE REZULTATE DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A UNUI ASTFEL DE SOFTWARE TERȚ CU SOFTWARE-UL FXCM. FXCM NU OFERĂ NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UN ASTFEL DE SOFTWARE TERȚ.

LEGILE APLICABILE ȘI JURISDICȚIA.

Legile Angliei și Țării Galilor reglementează prezentul EULA și orice obligații necontractuale care decurg din sau în legătură cu acesta, precum și interpretarea acestuia. Instanțele din Anglia au competența exclusivă de a soluționa orice litigiu care decurge din sau în legătură cu acest EULA (inclusiv un litigiu sau o reclamație referitoare la orice obligație necontractuală care decurge din sau în legătură cu acest EULA). Această prevedere este aplicabilă cu condiția ca niciun articol din prezentul document să nu interzică FXCM introducerea unei acțiuni în orice altă instanță competentă. Dacă, din orice motiv, o instanță de jurisdicție competentă consideră că o dispoziție sau o parte din aceasta este inaplicabilă, restul acestei licențe va continua să rămână în vigoare și să producă efecte depline.

LIMBA DE REGLEMENTARE.

Orice traducere a acestei Licențe este realizată pentru a se conforma cerințelor locale sau pentru confortul dvs. În cazul unui litigiu între versiunea în limba engleză și orice versiune în altă limbă decât engleza, versiunea în limba engleză a acestei Licențe va prevala, în măsura în care acest lucru nu contravine legislației locale din jurisdicția dvs.

MODIFICĂRI LA EULA.

FXCM își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile EULA în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă, prin publicarea acestor modificări pe site-ul www.fxcm.com. Sunteți responsabil de revizuirea la intervale regulate a acestor termeni și condiții pentru a vă pune la curent cu eventualele modificări și acceptați să le respectați.

Informare
1

FXCM Apps: Aplicațiile afișate nu iau în considerare circumstanțele și obiectivele dumneavoastră individuale de tranzacționare și, prin urmare, nu ar trebui să fie considerate drept o recomandare personală sau un sfat de investiții. Performanțele trecute nu sunt un indicator al rezultatelor viitoare.