Versiune completă Disclaimer

Aceste materiale constituie o comunicare de marketing și nu iau în considerare circumstanțele dvs. personale, experiența investițională sau situația financiară actuală. Conținutul este furnizat ca un comentariu general de piață și nu trebuie interpretat ca fiind un fel de consiliere în materie de investiții, o recomandare de investiții și/sau o solicitare pentru orice tranzacție de investiții. Această comunicare de piață nu implică și nu vă impune obligația de a efectua o tranzacție de investiții și/sau de a achiziționa produse sau servicii de investiții. Aceste materiale nu au fost elaborate în conformitate cu cerințele legale menite să promoveze independența cercetării investiționale și nu fac obiectul niciunei interdicții de tranzacționare înainte de difuzarea cercetării investiționale.

FXCM și oricare dintre afiliații săi nu vor fi în niciun fel răspunzători față de dvs. pentru inexactitățile, erorile sau omisiunile, indiferent de cauză, din conținutul acestor materiale sau pentru orice daune (directe sau indirecte) care pot apărea din utilizarea acestor materiale, servicii și a conținutului lor. În consecință, orice persoană care acționează pe baza acestora o face pe propriul risc. Informațiile produse nu iau în considerare nicio persoană în mod individual și nu țin cont de cunoștințele, performanțele și circumstanțele personale ale acesteia.

Deși acest comentariu nu este produs de o sursă independentă și nu este rezultatul unei cercetări obiective, FXCM ia toate măsurile suficiente pentru a elimina sau preveni orice conflict de interese care rezultă din producerea și difuzarea acestei comunicări. Angajații FXCM se angajează să acționeze în interesul clienților și să își exprime opiniile fără a induce în eroare, a înșela sau a afecta în alt mod capacitatea clienților de a lua decizii de investiții în cunoștință de cauză. Pentru mai multe informații despre aranjamentele organizaționale și administrative interne ale FXCM pentru prevenirea conflictelor, vă rugăm să consultați Politica de gestionare a conflictelor a firmelor.

Discriminarea garanțiilor:
Nici FXCM, nici Afiliații săi nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, cu privire la acuratețea, actualitatea sau caracterul complet al acestui conținut sau cu privire la rezultatele care urmează să fie obținute de Dumneavoastră sau de alte persoane în urma utilizării conținutului. Prin prezenta recunoașteți că nu există garanții exprese sau implicite de titlu, de vandabilitate sau de adecvare la un anumit scop sau utilizare și că nu vă veți baza pe nicio garanție, garanție sau declarație făcută de FXCM sau de Afiliații săi.

Nicio răspundere:
Nici FXCM, nici Afiliații săi nu vor fi în niciun fel răspunzători față de Dumneavoastră sau față de oricare dintre clienții Dumneavoastră pentru orice inexactități, erori sau omisiuni, indiferent de cauză, în conținutul furnizat în cadrul prezentului document sau pentru orice daune (directe sau indirecte) care rezultă din acestea. Fără a limita cele de mai sus, FXCM nu va avea niciun fel de răspundere față de Dumneavoastră, fie că este vorba de contract (inclusiv orice despăgubire), de răspundere civilă delictuală (inclusiv neglijență), de garanție, de statut sau de orice altă natură, în ceea ce privește orice pierdere sau prejudiciu suferit de Dumneavoastră sau de oricare dintre clienții Dumneavoastră ca urmare sau în legătură cu orice opinii, recomandări, previziuni, judecăți sau orice alte concluzii, sau orice curs de acțiune determinat, de către Dumneavoastră sau oricare dintre clienții Dumneavoastră, fie că se bazează sau nu pe acest conținut.

În cea mai mare măsură permisă de lege, în niciun caz FXCM sau Afiliații săi nu vor avea vreo responsabilitate față de Dumneavoastră sau față de orice terță parte care accesează informațiile prin intermediul Dumneavoastră, care decurge din contract (inclusiv în temeiul oricărei despăgubiri), din răspundere civilă delictuală (inclusiv neglijență), din orice garanție (expresă sau implicită), din lege sau în alt mod, în fiecare caz pentru orice direct, indirecte, accidentale, incidentale, consecvente, speciale, punitive sau exemplare în ceea ce privește obiectul și/sau utilizarea informațiilor, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, în ceea ce privește orice pierdere de profit, pierdere de venituri, pierdere de afaceri, pierdere de oportunități, indiferent dacă aceste daune ar fi putut fi prevăzute sau prevenite sau dacă ar fi putut fi anunțate FXCM.