Termeni și condiții pentru site-ul web

Acești Termeni și condiții de utilizare a site-ului au fost modificați ultima dată în august 2020

Grupul de companii FXCM (denumite colectiv "FXCM") are plăcerea de a vă oferi informații, conținut, instrumente, produse și servicii pe site-urile FXCM (termenul "site-urile FXCM" se referă la toate site-urile FXCM, precum și la conținutul acestora, inclusiv produse și servicii). Acești Termeni și condiții de utilizare a site-ului web includ, de asemenea, dezvăluiri și informații importante legate de anumite produse și servicii. Utilizarea de către dvs. a Site-urilor FXCM este supusă acestor Termeni și Condiții ale Site-ului.

Acești Termeni și condiții de utilizare a site-ului web reprezintă un acord obligatoriu între dumneavoastră și FXCM. Accesarea și utilizarea acestui site web constituie acceptarea de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții ale site-ului web și a oricăror alte notificări și declarații legale conținute pe acest site web. Utilizarea de către dvs. a site-urilor FXCM este guvernată de versiunea Termenilor și Condițiilor site-ului web în vigoare la data la care fiecare site FXCM este accesat de dvs.

FXCM poate modifica acești Termeni și Condiții ale site-ului web în orice moment și fără notificare prealabilă. Ar trebui să consultați cea mai recentă versiune acești Termeni și condiții de utilizare a site-ului web vizitând un site FXCM și făcând clic pe hyperlinkul Termeni și condiții de utilizare a site-ului web situat în partea de jos a paginii. Accesul și utilizarea în continuare a acestui site web constituie acceptarea de către dvs. a acestor Termeni și Condiții ale site-ului web, astfel cum au fost modificate. Singura notificare a schimbărilor sau modificărilor aduse acestor Termeni și Condiții de site va fi publicarea de către FXCM a Termenilor și Condițiilor de site revizuite pe acest site; FXCM nu vă va notifica în mod separat cu privire la orice schimbări sau modificări.

Acești Termeni și condiții de utilizare a site-ului web se adaugă la orice alte acorduri dintre dumneavoastră și FXCM, inclusiv orice acorduri de client sau de cont și orice alte acorduri care reglementează utilizarea de către dumneavoastră a informațiilor, conținutului, instrumentelor, produselor și serviciilor disponibile pe și prin intermediul site-urilor FXCM.

UTILIZAREA SITELOR FXCM

Site-urile FXCM sunt destinate numai pentru uzul dumneavoastră personal, necomercial, cu excepția cazului în care dumneavoastră și FXCM au convenit altfel în scris.

DISTRIBUIREA ȘI RESPONSABILITATEA VIZITATORILOR

Informațiile de pe acest site nu sunt destinate distribuirii către sau utilizării de către orice persoană din orice țară sau jurisdicție în care o astfel de distribuire sau utilizare ar fi contrară legislației sau reglementărilor locale. Niciunul dintre serviciile sau produsele la care se face referire în site-urile FXCM nu este disponibil persoanelor care locuiesc în orice țară în care furnizarea unor astfel de servicii sau produse ar fi contrară legislației sau reglementărilor locale.

Este responsabilitatea vizitatorilor acestui site să verifice termenii și să respecte orice lege sau reglementare locală la care sunt supuși. Nimic de pe site-urile FXCM nu va fi considerat o solicitare de a cumpăra sau o ofertă de vânzare a oricărui produs sau serviciu către orice persoană din orice jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare, cumpărare sau vânzare ar fi ilegală în conformitate cu legile din respectiva jurisdicție.

LIMITĂRI PRIVIND CONSILIEREA DE INVESTIȚII ȘI CONSILIEREA PROFESIONALĂ

Site-urile FXCM nu sunt destinate să ofere consultanță juridică, fiscală sau de investiții. Sunteți singurul responsabil pentru a determina dacă orice investiție, strategie de investiții sau tranzacție conexă este adecvată pentru dvs. pe baza obiectivelor dvs. personale de investiții, a circumstanțelor financiare și a toleranței la risc. Ar trebui să vă consultați cu profesionistul dvs. juridic sau fiscal în ceea ce privește situația dvs. specifică.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Site-urile FXCM sunt protejate de legile aplicabile privind proprietatea intelectuală. Cu excepția celor menționate în mod expres în prezentul document, nu puteți, fără permisiunea scrisă prealabilă a FXCM, să modificați, să reproduceți, să distribuiți sau să exploatați comercial niciun material, inclusiv text, grafică, video, audio, cod software, designul interfeței de utilizator sau logo-uri, de pe acest site sau de pe orice alt site FXCM.

Dacă creați un link de pe un alt site web către un Site FXCM, site-ul dvs. web, precum și linkul în sine, nu pot, fără permisiunea scrisă prealabilă a FXCM, să sugereze că FXCM susține, sponsorizează sau este afiliat cu un site web, o entitate, un serviciu sau un produs care nu aparține FXCM și nu pot utiliza nicio marcă comercială sau marcă de serviciu FXCM, altele decât cele conținute în textul linkului.

Site-urile FXCM, cu excepția conținutului terților, sunt lucrări originale de autor publicate de FXCM. FXCM are drepturi exclusive de reproducere, afișare, pregătire de lucrări derivate sau distribuire. Denumirile, logo-urile, mărcile comerciale, drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală pentru toate materialele și software-ul de pe acest site sunt deținute de FXCM sau de licențiatorii săi. Toate materialele deținute de terți conținute pe site-ul web sunt reproduse cu permisiunea proprietarilor respectivi.

NUL ACOLO UNDE ESTE INTERZIS

Deși site-urile FXCM, inclusiv produsele și serviciile, sunt accesibile în întreaga lume, nu toate caracteristicile, produsele sau serviciile discutate, menționate, furnizate sau oferite prin intermediul sau pe site sunt disponibile pentru toate persoanele sau în toate jurisdicțiile, sau adecvate sau disponibile pentru utilizare în anumite jurisdicții. FXCM își rezervă dreptul de a limita, la propria discreție, produsele și serviciile pe care le pune la dispoziție, furnizarea și cantitatea pentru orice persoană.

DISPONIBILITATEA CONȚINUTULUI

FXCM își rezervă dreptul de a modifica conținutul, produsele și serviciile, (inclusiv eligibilitatea pentru anumite caracteristici, produse și/sau servicii) fără notificare prealabilă.

CONȚINUT ȘI CERCETARE DE LA TERȚE PĂRȚI

Site-urile FXCM pot include știri și informații generale, comentarii, instrumente interactive, cotații, rapoarte de cercetare și date privind piețele valutare, alte piețe financiare și alte subiecte.

O parte din acest conținut poate fi furnizat de companii care nu sunt afiliate cu nicio entitate FXCM ("Conținut terț"). Sursa tuturor Conținutului terților este identificată în mod clar și proeminent pe Site-urile FXCM.

Conținutul terților poate fi disponibil prin zone încadrate, prin hiperlinkuri către site-uri web ale unor terțe părți sau este pur și simplu publicat pe site. Conținutul terților este protejat de legile aplicabile privind proprietatea intelectuală și de tratatele internaționale și este deținut de către sau licențiat de la furnizorul (furnizorii) de conținut terț creditat (i).

FXCM nu susține sau aprobă în mod explicit sau implicit un astfel de Conținut terț. Furnizorii de Conținut terț nu susțin sau aprobă în mod implicit sau explicit Conținutul terț și nici nu trebuie interpretat ca fiind un sfat juridic, fiscal sau de investiții.

În timp ce FXCM face toate eforturile pentru a furniza informații exacte și oportune pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor, nici FXCM, nici furnizorii de conținut al terților nu garantează acuratețea, actualitatea, caracterul complet sau utilitatea acestora și nu sunt responsabili sau răspunzători pentru un astfel de conținut, inclusiv pentru orice publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe site-urile terților. Conținutul terților este furnizat doar în scop informativ, iar FXCM și furnizorii de conținut al terților își declină în mod specific orice responsabilitate pentru conținutul terților disponibil pe site. Veți utiliza Conținutul terților numai pe propriul risc. Conținutul terților este furnizat "așa cum este". Furnizorii de conținut terță parte renunță în mod expres la toate garanțiile de orice fel, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la orice garanție de vandabilitate, de adecvare la un anumit scop sau de neîncălcare.

Furnizorii terți de conținut și părinții, filialele, afiliații, furnizorii de servicii, licențiatorii, funcționarii, directorii sau angajații acestora nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune directe, indirecte, accidentale, speciale sau de consecință care decurg din sau sunt legate de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza conținutul terților, inclusiv, dar fără a se limita la daune pentru pierderea profiturilor, a utilizării, a datelor sau a altor daune imateriale, chiar dacă o astfel de parte a fost avertizată de posibilitatea unor astfel de daune.

PRECIZIA INFORMAȚIILOR

În timp ce FXCM a depus toate eforturile pentru a asigura acuratețea informațiilor de pe acest site, informațiile și conținutul de pe site pot fi modificate fără notificare prealabilă și sunt furnizate cu unicul scop de a ajuta comercianții să ia decizii independente de investiții. FXCM a luat măsuri rezonabile pentru a asigura acuratețea informațiilor de pe site-ul web. Cu toate acestea, FXCM nu garantează acuratețea acestora și nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere sau daună care ar putea apărea direct sau indirect din conținutul sau din imposibilitatea dvs. de a accesa site-ul web, pentru orice întârziere sau eșec al transmiterii sau al primirii oricărei instrucțiuni sau notificări trimise prin intermediul acestui site web.

Tot conținutul de pe site-urile FXCM este prezentat doar la data publicării sau indicării și poate fi înlocuit de evenimente ulterioare de pe piață sau din alte motive. În plus, sunteți responsabil pentru setarea setărilor de memorie cache din browserul dvs. pentru a vă asigura că primiți cele mai recente date.

UTILIZĂRI INTERZISE

Deoarece toate serverele au o capacitate limitată și sunt folosite de multe persoane, nu utilizați site-urile FXCM în niciun mod care ar putea deteriora sau supraîncărca orice server FXCM sau orice rețea conectată la orice server FXCM. Nu utilizați site-urile FXCM în niciun mod care ar putea interfera cu utilizarea site-urilor FXCM de către orice altă parte.

UTILIZAREA LEGĂTURILOR

Site-ul FXCM poate conține linkuri către site-uri operate de alte părți. FXCM nu controlează conținutul sau acuratețea informațiilor de pe astfel de site-uri și nu susține în niciun fel materialele plasate pe aceste site-uri. Link-urile sunt furnizate doar pentru referință, iar FXCM exclude orice răspundere și responsabilitate pentru conținutul sau funcționarea acestor site-uri web ale unor terțe părți.

EXCLUDEREA GARANȚIILOR

FXCM nu oferă nicio garanție expresă sau implicită cu privire la site-urile FXCM, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate, de adecvare la un anumit scop sau de neîncălcare. Site-urile FXCM vă sunt puse la dispoziție "așa cum sunt" și "așa cum sunt disponibile", iar FXCM nu garantează că orice defecte sau inexactități vor fi corectate.

FXCM nu garantează că site-urile FXCM vor satisface nevoile dumneavoastră sau că acestea vor fi neîntrerupte, oportune, sigure sau fără erori. De asemenea, FXCM nu garantează că rezultatele obținute în urma utilizării site-urilor FXCM vor fi exacte sau fiabile, sau că calitatea produselor, serviciilor, informațiilor sau a altor materiale achiziționate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-urilor FXCM va corespunde așteptărilor dumneavoastră.

RENUNȚARE ȘI LIMITARE A RĂSPUNDERII

În măsura maximă permisă de lege, FXCM nu va fi răspunzător pentru daunele consecință, incidentale, speciale, directe sau indirecte (inclusiv, dar fără a se limita la profituri pierdute, pierderi de tranzacționare sau daune care rezultă din utilizarea sau pierderea utilizării site-urilor FXCM și a conținutului terților, inconveniente sau întârzieri). Acest lucru este valabil chiar și în cazul în care FXCM a fost avertizată de posibilitatea unor astfel de daune sau pierderi.

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, FXCM nu va fi responsabil față de dumneavoastră sau față de oricine altcineva pentru orice pierdere care rezultă dintr-o cauză asupra căreia FXCM nu are control direct. Aceasta include defectarea echipamentului electronic sau mecanic sau a liniilor de comunicații (inclusiv telefon, cablu și internet), acces neautorizat, viruși, furt, erori ale operatorului, vreme severă sau extraordinară (inclusiv inundații, cutremure sau alte acțiuni ale lui Dumnezeu), incendiu, război, insurecție, act terorist, revoltă, conflict de muncă și alte probleme de muncă, accident, urgență sau acțiune a guvernului.

Dacă locuiți într-un stat, țară sau jurisdicție care nu permite limitarea sau excluderea răspunderii sau a daunelor accidentale sau indirecte, este posibil ca unele sau toate aceste limitări și excluderi să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

INDEMNIZARE

Ca o condiție a utilizării de către dvs. a site-urilor FXCM, sunteți de acord să despăgubiți și să țineți FXCM și furnizorii săi de conținut terță parte nevinovați de și împotriva oricăror și tuturor revendicărilor, pierderi, răspunderi, costuri și cheltuieli (inclusiv, dar fără a se limita la onorariile avocaților) care rezultă din utilizarea de către dvs. a site-urilor FXCM sau din încălcarea de către dvs. a acestor Termeni.

CONFIDENȚIALITATE

Este obligația dumneavoastră să păstrați confidențialitatea numerelor de cont și parolelor FXCM. Recunoașteți și sunteți de acord că orice instrucțiune sau comunicare transmisă către dumneavoastră sau în numele dumneavoastră prin intermediul oricărui Site FXCM se face pe propriul risc. Autorizați FXCM să se bazeze și să acționeze pe, și să trateze ca fiind pe deplin autorizată și obligatorie pentru dumneavoastră, orice instrucțiune dată către FXCM pe care FXCM consideră că a fost dată de dumneavoastră sau în numele dumneavoastră de către orice agent sau intermediar despre care FXCM consideră cu bună credință că a fost autorizat în mod corespunzător de către dumneavoastră. Recunoașteți și sunteți de acord că FXCM va avea dreptul să se bazeze pe numărul de cont și/sau parola dumneavoastră pentru a vă identifica și sunteți de acord să nu dezvăluiți aceste informații nimănui care nu este autorizat în mod corespunzător de către dumneavoastră.

TERMINAȚIE

FXCM își rezervă dreptul de a înceta utilizarea de către dumneavoastră a site-urilor FXCM în orice moment, din orice motiv, cu sau fără motiv și fără notificare prealabilă.

SEVERABILITATE

Dacă, din orice motiv, orice prevedere a acestor Termeni și Condiții de utilizare a site-ului este considerată invalidă sau inaplicabilă, acea prevedere va fi aplicată în măsura maximă permisă, iar celelalte prevederi vor rămâne în vigoare și în vigoare.

LEGE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

Prezentul EULA și toate revendicările care decurg din și în legătură cu acest EULA vor fi guvernate de legile de fond ale Republicii Cipru și vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din Republica Cipru.