Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 11 August 2023

Stratos Europe Limited (sau "noi", "pe noi", "FXCM"), respectă dreptul dumneavoastră la confidențialitate. Această Politică de confidențialitate ("Politica") se aplică informațiilor personale pe care le colectăm prin intermediul site-ului nostru web la FXCM.com/ro/, precum și a oricăror alte site-uri și aplicații conexe. Această politică nu se aplică site-urilor web operate de alte organizații, afiliați și alte terțe părți. Politica se aplică, de asemenea, informațiilor personale pe care le colectăm atunci când utilizați sau interacționați cu serviciile noastre prin orice corespondență purtată cu noi prin telefon, poștă electronică sau în alt mod. Politica are ca scop să vă informeze cu privire la tipul de informații pe care le colectăm, cu cine le împărtășim, pentru ce le folosim, cum le păstrăm în siguranță și care sunt drepturile dumneavoastră privind confidențialitatea datelor.

În cazul în care facem referire la "poșta electronică", această metodă de comunicare înseamnă orice mesaj text, voce, sunet sau imagine trimis printr-o rețea publică de comunicații care poate fi stocat în rețea sau în echipamentul terminal al destinatarului până când este colectat de către acesta. Aceasta include metode precum poșta electronică și mesageria instantanee.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la utilizarea de către noi a informațiilor dvs. personale, vă rugăm să ne contactați.

Ce face FXCM?

FXCM este un furnizor de tranzacționare online pe piața valutară (FX), de tranzacționare CFD și de servicii conexe. FXCM are sediul în Republica Cipru și are parteneri și afiliați în marile centre financiare ale lumii. Pentru mai multe informații despre FXCM, vă rugăm să consultați secțiunea "Despre FXCM" de pe site-ul nostru.

Ce informații personale colectează FXCM și de ce?

Informațiile cu caracter personal pe care le putem colecta despre dvs. se încadrează, în linii mari, în următoarele categorii:

Informații pe care le furnizați în mod voluntar

Ne puteți furniza datele dvs. de identitate, contact și financiare etc. prin completarea formularelor sau comunicând cu noi prin poștă, telefon, e-mail sau în alt mod. Acestea includ informațiile personale pe care le furnizați atunci când:

 • Solicitați produsele sau serviciile noastre
 • Creați un cont pe site-ul nostru web
 • Vă abonați la serviciile sau publicațiile noastre sau ale unor terțe părți conexe
 • Solicitați să vi se trimită materiale de marketing
 • Participați la un concurs, o promoție sau un sondaj
 • Oferiți-ne un feedback

În plus față de cele de mai sus, anumite părți ale site-ului nostru web vă pot solicita să furnizați informații personale în mod voluntar (de exemplu, pentru a vă abona la comunicări de marketing din partea noastră și/sau pentru a ne trimite întrebări). Informațiile personale pe care vi se cere să le furnizați și motivele pentru care vi se cere să le furnizați vă vor fi explicate în mod clar în momentul în care vă solicităm să furnizați informațiile personale.

Informații pe care le colectăm în mod automat

Atunci când vizitați site-ul nostru web, este posibil să colectăm anumite informații de pe dispozitivul dvs. În unele țări, inclusiv în țările din Spațiul Economic European (SEE), aceste informații pot fi considerate informații personale în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.

În mod specific, informațiile pe care le colectăm automat pot include informații precum adresa IP, tipul de dispozitiv, numerele unice de identificare a dispozitivului, tipul de browser, locația geografică generală (de exemplu, locația la nivel de țară sau de oraș) și alte informații tehnice. De asemenea, putem colecta informații despre modul în care dispozitivul dvs. a interacționat cu site-ul nostru web și cu poștă electronică, inclusiv paginile accesate și linkurile pe care s-a făcut clic.

Colectarea acestor informații ne permite să înțelegem mai bine vizitatorii care vin pe site-ul nostru web, de unde vin și ce conținut de pe site-ul nostru web îi interesează. Utilizăm aceste informații în scopuri de analiză internă și pentru a îmbunătăți calitatea și relevanța site-ului nostru web pentru vizitatorii noștri.

Unele dintre aceste informații pot fi colectate cu ajutorul modulelor cookie și al unor tehnologii de urmărire similare. Pentru informații detaliate despre modulele cookie pe care le folosim și despre scopurile în care le folosim, consultați Politica Privind Modulele Cookie.

Informații pe care le obținem de la terțe părți sau din surse publice disponibile

Din când în când, este posibil să primim informații cu caracter personal despre dumneavoastră din surse terțe, dar numai dacă am verificat că aceste terțe părți fie au consimțământul dumneavoastră, fie au permisiunea sau obligația legală de a ne dezvălui informațiile dumneavoastră personale.

Utilizăm informațiile pe care le primim de la aceste terțe părți pentru a îmbunătăți serviciile pe care vi le furnizăm, cum ar fi furnizarea de conținut curatorial care este relevant pentru serviciile pe care vi le furnizăm sau pentru subiectele care vă interesează.

Cu cine împărtășește FXCM informațiile mele personale?

Putem dezvălui informațiile dvs. personale către următoarele categorii de destinatari:

 • companiilor din grup, furnizorilor de servicii terțe și partenerilor care ne furnizează servicii de procesare a datelor (de exemplu, pentru a sprijini livrarea, furnizarea de funcționalități sau pentru a contribui la îmbunătățirea securității site-ului nostru web) sau care procesează în alt mod informațiile personale în scopuri descrise în această politică de confidențialitate sau care vă sunt notificate atunci când colectăm informațiile dvs. personale.
 • către orice organism competent de aplicare a legii, organism de reglementare, agenție guvernamentală, instanță sau altă parte terță parte în cazul în care considerăm că divulgarea este necesară (i) ca o chestiune de lege sau de reglementare aplicabilă, (ii) pentru a ne exercita, stabili sau apăra drepturile noastre legale sau (iii) pentru a vă proteja interesele vitale sau pe cele ale oricărei alte persoane.
 • unui potențial cumpărător (și agenților și consilierilor acestuia) în legătură cu orice propunere de achiziție, fuziune sau achiziție a oricărei părți din afacerea noastră, cu condiția să informăm cumpărătorul că trebuie să utilizeze informațiile dvs. personale numai în scopurile dezvăluite în această politică de confidențialitate.
 • către orice altă persoană cu acordul dvs.

Baza legală pentru prelucrarea informațiilor personale

Baza noastră legală pentru colectarea și utilizarea informațiilor cu caracter personal descrise mai sus va depinde de informațiile cu caracter personal în cauză și de contextul specific în care le colectăm.

Cu toate acestea, în mod normal, vom colecta informații cu caracter personal de la dvs. numai dacă avem consimțământul dvs. în acest sens, dacă avem nevoie de informațiile cu caracter personal pentru a executa un contract cu dvs. sau dacă prelucrarea este în interesul nostru legitim și nu este înlăturată de interesele dvs. privind protecția datelor sau de drepturile și libertățile fundamentale. În unele cazuri, este posibil să avem, de asemenea, o obligație legală de a colecta informații personale de la dvs. sau să avem nevoie de informațiile personale pentru a proteja interese vitale.

În cazul în care vă solicităm să furnizați informații cu caracter personal pentru a respecta o cerință legală sau pentru a executa un contract cu dvs., vom preciza acest lucru în momentul respectiv și vă vom informa dacă furnizarea informațiilor dvs. cu caracter personal este obligatorie sau nu (precum și despre posibilele consecințe dacă nu furnizați informațiile dvs. cu caracter personal).

În mod similar, în cazul în care colectăm și utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal în baza intereselor noastre legitime (sau ale unei terțe părți), vă vom preciza în mod clar la momentul relevant care sunt aceste interese legitime.

Dacă aveți întrebări sau dacă aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la temeiul legal pe baza căruia colectăm și utilizăm informațiile dvs. personale, vă rugăm să ne contactați.

Scop pentru care vom folosi informațiile dvs. personale

Vă servim ca și client

Tipul de date : Identitate, Detalii de contact, Identificator național, Date socio-demografice, Date tranzacționale, financiare, contractuale, documentare, Comunicări cu dvs

Scopul

Înscrierea în calitate de client nou
Configurarea și asigurarea accesului la contul dvs. de tranzacționare
Livrarea produselor și serviciilor noastre
Facilitarea retragerilor, depozitelor și transferurilor de fonduri
Răspunzând la întrebările dumneavoastră prin chat, poștă electronică și telefon

Baza legală

( pentru prelucrare inclusiv pe baza interesului legitim )
Executarea unui contract cu dvs. (clientul)

Administrarea operațiunilor și a activității noastre

Tipul de date : Date tranzacționale, financiare, contractuale, tehnice, de localizare, de utilizare, de utilizare

Scopul

Managementul expunerii noastre la risc și al poziției financiare
Testarea la stres a sistemelor și controalelor noastre
Revizuirea și îmbunătățirea proceselor noastre
Realizarea de audituri
Pentru a colecta și recupera banii care ne sunt datorați
Testarea de noi produse și servicii
Stabilirea de relații cu alte companii care vă oferă servicii și acordarea de asistență acestora pentru administrarea operațiunilor și activităților lor, în scopurile incluse aici

Bazele legale

( pentru prelucrare inclusiv pe baza interesului legitim )
Executarea unui contract cu dumneavoastră
Obligație legală
Interes legitim
- Respectarea normelor și a orientărilor autorităților de reglementare
- Să fim eficienți în modul în care ne desfășurăm activitatea
- Să fim inovatori și să dezvoltăm noi produse adaptate la nevoile clienților noștri

Gestionarea riscurilor, prevenirea infracțiunilor financiare, răspunsul la cerințele de reglementare și la cererile legale

Tip de date : Tranzacționale, financiare, de identitate

Scopul

Să detecteze, să investigheze, să raporteze și să încerce să prevină infracțiunile financiare
Pentru a gestiona riscurile pentru noi și pentru clienții noștri
Pentru a fi în conformitate cu legile și reglementările aplicabile
Să răspundă la reclamații și să încerce să le rezolve
Evaluarea profilului dumneavoastră înainte și pe parcursul relației noastre cu dumneavoastră
Submiterea de informații către autoritățile de reglementare, după cum este necesar în scopuri de investigație

Bazele legale

( pentru prelucrare inclusiv pe baza interesului legitim )
Interesul public care este prevăzut de lege
Obligație legală
Interes legitim
- Respectarea normelor și a orientărilor autorităților de reglementare
- Pentru a preveni frauda, spălarea banilor, infracțiunile financiare și pentru a proteja interesul public

Marketing

Tip de date : Date de contact, consimțăminte, localizare, tehnice, comportamentale, comunicații

Scopul

Dezvoltarea și desfășurarea de activități de marketing
Pentru a oferi consiliere sau îndrumare cu privire la produsele și serviciile noastre

Bazele legale

( pentru prelucrare inclusiv pe baza interesului legitim )
Consimțământ
Interes legitim
- Să învățăm și să înțelegem care sunt nevoile clienților noștri
- Să fim inovatori și să dezvoltăm noi produse
- Să exploreze noi segmente de piață și să dezvolte produse de interesul acestora

Cum păstrează FXCM informațiile mele personale în siguranță?

Utilizăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja informațiile personale pe care le colectăm și le procesăm despre dumneavoastră. Măsurile pe care le folosim sunt concepute pentru a oferi un nivel de securitate adecvat riscului de procesare a informațiilor dvs. personale.În special, noi:

 • Păstrăm informațiile personale în instalații sigure și, în cazul în care informațiile sunt păstrate în format electronic, pe servere sigure.
 • Utilizăm legături de transmisie criptate ori de câte ori putem.
 • Utilizăm alte măsuri de protecție, cum ar fi firewall-uri, sisteme de autentificare (de exemplu, parole) și mecanisme de control al accesului pentru a controla accesul neautorizat la sisteme și date.
 • Revizuirea periodică a practicilor noastre de colectare, stocare și prelucrare a informațiilor, inclusiv a măsurilor de securitate fizică, pentru a ne proteja împotriva accesului neautorizat la sisteme.
 • Să restricționăm accesul la informațiile cu caracter personal la angajații, contractanții și agenții noștri care trebuie să cunoască aceste informații pentru a le prelucra pentru noi și care sunt supuși unor obligații contractuale stricte de confidențialitate. FXCM poate disciplina sau concedia persoanele care dobândesc informații în mod rău intenționat, fără a avea dreptul de acces la acestea.

Unele dintre cookie-urile pe care FXCM le stabilește atunci când vizitați oricare dintre site-urile noastre sunt esențiale pentru funcționalitatea de lucru a site-ului. Fără aceste cookie-uri, nu ați putea să discutați online, să completați o cerere de tranzacționare sau să depuneți fonduri. Cookie-urile de performanță sunt un alt tip de cookie-uri pe care FXCM le folosește pentru a oferi cu dumneavoastră o experiență de utilizare mai bună și pentru a îmbunătăți modul în care este prezentat conținutul de pe site-ul nostru. Cookie-urile de marketing sunt, de asemenea, setate, de obicei, de către rețelele de publicitate ale unor terțe părți pentru a ne asigura că vă furnizăm reclame targetate mai relevante pentru dumneavoastră și interesele dumneavoastră. Dacă nu doriți să primiți cookie-uri neobligatorii, vă puteți gestiona preferințele aici.

Transferuri internaționale de date

Sub rezerva anumitor condiții, este posibil să transferăm informațiile dvs. personale către o terță parte din țări din afara SEE pentru o prelucrare ulterioară în conformitate cu scopurile stabilite în prezenta Politică de confidențialitate. În aceste circumstanțe, ne vom asigura, în conformitate cu legislația aplicabilă, că drepturile dvs. de confidențialitate sunt protejate în mod adecvat prin mijloace tehnice, organizatorice, contractuale sau alte mijloace legale adecvate. Acestea includ punerea în aplicare a acordurilor de transfer de date pentru transferurile de informații personale între companiile din grupul nostru, care impun tuturor companiilor din grup să protejeze informațiile personale pe care le prelucrează din SEE în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor. Am pus în aplicare măsuri de protecție adecvate similare cu furnizorii noștri de servicii și partenerii noștri terți, iar detalii suplimentare pot fi furnizate la cerere.

Reținerea datelor

Informațiile dvs. personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile stabilite în această Politică de confidențialitate (cu excepția cazului în care legea impune o păstrare mai lungă). Cu toate acestea, nu vom păstra informațiile dvs. personale dincolo de această perioadă, iar păstrarea informațiilor dvs. personale va fi supusă unei revizuiri periodice. Putem păstra o formă anonimizată a informațiilor dvs. personale, care nu se va mai referi la dvs. fără limite de timp, în măsura în care avem un interes legitim și legal în acest sens.

Procesul decizional automatizat

În unele cazuri, utilizarea de către noi a informațiilor dvs. personale poate duce la luarea unor decizii automate (inclusiv crearea de profiluri) care vă afectează din punct de vedere juridic sau care vă afectează în mod similar în mod semnificativ.

Deciziile automatizate înseamnă că o decizie care vă privește este luată în mod automat pe baza unei determinări computerizate (folosind algoritmi software), fără ca noi să o analizăm din punct de vedere uman.

Luăm decizii automatizate la deschiderea contului, când verificăm dacă produsele sau serviciile oferite sunt adecvate pentru dvs. pe baza informațiilor pe care ni le furnizați. De exemplu, putem folosi informații despre situația dumneavoastră financiară sau informații socio-demografice pentru a evalua dacă sunteți adecvat și înțelegeți riscul implicat în tranzacționarea produselor noastre.

Atunci când luăm o decizie automatizată în ceea ce vă privește, aveți dreptul să contestați decizia, să vă exprimați punctul de vedere și să solicitați o revizuire umană a deciziei. Vă puteți exercita acest drept contactându-ne la dataprotection@fxcm.com. Rețineți că este posibil să luăm măsuri de verificare a identității dvs. pentru a vă putea oferi servicii.

Drepturile dumneavoastră privind protecția datelor

Sub rezerva anumitor condiții, legea privind protecția datelor oferă persoanelor fizice drepturi, inclusiv dreptul de a: accesa, rectifica, retrage consimțământul, șterge, restricționa, transporta și obiecta la prelucrarea informațiilor lor personale. Persoanele fizice au, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă în materie de protecție a informațiilor dacă consideră că informațiile lor personale nu sunt prelucrate în conformitate cu legea. Mai multe informații despre drepturile dumneavoastră sunt prezentate mai jos:

 • Dreptul de a obține o copie a informațiilor dvs. personale. Aveți dreptul de a obține o copie a informațiilor personale pe care le deținem despre dumneavoastră.
 • Dreptul la rectificare. Puteți solicita să rectificăm orice informație personală inexactă și/sau să completăm orice informație personală incompletă. În acest caz, vom corecta înregistrările și vom notifica orice terți cărora le-au fost transmise astfel de informații personale, așa cum este descris mai sus.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Puteți solicita o copie a tuturor informațiilor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, după care vom transmite aceste date unui alt operator de date la alegerea dumneavoastră.
 • Dreptul de a renunța la comunicările de marketing. Vă puteți exercita acest drept făcând clic pe linkul "dezabonare" sau "opt-out" din poștă electronică de marketing pe care vi le trimitem.
 • Dreptul de a retrage consimțământul. Vă puteți retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea informațiilor dvs. personale. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul dumneavoastră anterior. Vă rugăm să rețineți că, dacă vă retrageți consimțământul, este posibil să nu puteți beneficia de anumite caracteristici ale serviciului pentru care prelucrarea informațiilor dvs. personale este esențială.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării. Puteți solicita să încetăm prelucrarea informațiilor dvs. personale. Vă rugăm să rețineți că este posibil să nu puteți beneficia de anumite caracteristici ale serviciului pentru care prelucrarea informațiilor dvs. personale este esențială.
 • Dreptul la ștergere. Puteți solicita să vă ștergem informațiile dvs. personale și ne vom conforma, cu excepția cazului în care există un motiv legal pentru a nu face acest lucru.
 • Dreptul dumneavoastră de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Vă sugerăm să ne contactați în legătură cu orice întrebare sau dacă aveți o plângere în legătură cu modul în care prelucrăm informațiile dvs. personale. Cu toate acestea, aveți dreptul de a contacta direct autoritatea de supraveghere relevantă. Pentru a contacta Comisarul pentru protecția datelor cu caracter personal din Cipru, vizitați site-ul web al Comisarului pentru instrucțiuni. Alternativ, puteți contacta autoritatea din țara în care locuiți. Vă rugăm să găsiți detalii suplimentare aici.

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la dataprotection@fxcm.com. Vă rugăm să rețineți că este posibil să vi se ceară să vă dovediți identitatea pentru ca noi să vă putem oferi servicii. Răspundem la toate solicitările pe care le primim de la persoanele care doresc să își exercite drepturile de protecție a datelor în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.

Actualizări la această politică de confidențialitate

Este posibil să actualizăm această Politică din când în când, ca răspuns la evoluțiile juridice, tehnice sau comerciale în schimbare. Atunci când actualizăm Politica noastră, vom lua măsurile adecvate pentru a vă informa, în concordanță cu importanța modificărilor pe care le facem.

Puteți vedea când a fost actualizată ultima dată această Politică, verificând data "ultimei actualizări" afișată în partea de sus a acestei Politici.

Cum să ne contactați

Întrebările, comentariile și solicitările referitoare la datele dumneavoastră sau la această politică de confidențialitate sunt binevenite și trebuie să ne fie adresate în scris la adresa: DOMS Assets Business Centre, 33 Neas Engomis Street, 2409 Engomi, Nicosia, Cipru sau la adresa de e-mail dataprotection@fxcm.com.
Stratos Europe Limited este procesator pentru datele dvs. personale.