Cum vă putem ajuta?

Informații despre contul corporativ

Regulamentul privind infrastructura piețelor europene este un regulament care are ca scop îmbunătățirea transparenței pe piețele europene. La un nivel înalt, entitățile financiare trebuie să raporteze toate tranzacțiile cu instrumente financiare derivate către un registru central de tranzacții. VIDEO: Aflați…

Deși EMIR se aplică în mod direct contrapărților europene, acesta se aplică, de asemenea, în mod indirect și altor jurisdicții. Ca urmare a acestei reglementări și a reglementărilor corespunzătoare din afara Europei, FXCM recomandă cu insistență tuturor clienților corporativi, Omnibus…

Articolele de organizare precizează scopul pentru care a fost înființată societatea, indică membrii societății și permite utilizarea fondurilor societății pentru investiții sau alte documente autentice similare trebuie să însoțească această cerere. Acest document trebuie să includă, de asemenea, o defalcare…

Vă rugăm să trimiteți un e-mail la salessupport@fxcm.com cu numărul LEI și numele societății dumneavoastră. Vă rugăm să enumerați, de asemenea, contul (conturile) dvs. deținute la FXCM.

Un certificat de constituire este un document depus de obicei la administrația locală sau la o altă agenție de reglementare ca dovadă a înregistrării unei întreprinderi. Acesta sau alte documente de autentificare similare trebuie să însoțească cererile de înființare a…