Jak możemy pomóc?

Dlaczego oferują Państwo to ubezpieczenie?

W świecie, w którym żyjemy, klienci często chcą mieć więcej spokoju. Ubezpieczenie wchodzi w grę tylko w bardzo mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności FXCM, gdy na koncie segregowanym klienta brakuje więcej niż 20.000 € odszkodowania ICF.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}