Jak możemy pomóc?

Kto jest objęty ubezpieczeniem?

Polisa ubezpieczeniowa pokrywa Straty uprawnionego roszczącego, które przekraczają próg odszkodowania ICF (który obecnie wynosi 20.000 €) do maksymalnej kwoty 1.000.000 € na klienta. Klienci FXCM, którzy byliby uprawnieni do roszczeń w ramach Investor Compensation Fund ("ICF") są również uprawnieni do roszczeń w ramach Polisy ubezpieczeniowej ("Eligible Claimants").

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}