Jak możemy pomóc?

Czym są wydzielone konta?

Jako podmiot regulowany przez CySEC, FXCM przestrzega dyrektywy DI87-01 CySEC o ochronie instrumentów finansowych i funduszy należących do klientów. FXCM spełnia regulacyjny obowiązek oddzielenia pieniędzy klientów, zgodnie z przepisami CySEC, od własnych pieniędzy, aby uniknąć ryzyka wykorzystania tych środków na własny rachunek, jak również wymóg uczciwego, sprawiedliwego i profesjonalnego działania, zgodnie z najlepszymi interesami klientów podczas strukturyzacji swojej działalności, aby nie wpłynąć na zobowiązania wynikające z przepisów dotyczących pieniędzy klientów.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}