Fundusze Klientów

Bezpieczeństwo Twoich funduszy jest naszym najwyższym priorytetem. Fundusze klientów są przechowywane na oddzielnych kontach w najlepszych światowych bankach. Ponadto, zobowiązujemy się do pełnej przejrzystości, abyś mógł zrozumieć naszą siłę finansową.

REGULACJE I LICENCJA

FXCM EU LTD jest Cypryjską Firmą Inwestycyjną ("CIF") zarejestrowaną w Cypryjskim Departamencie Rejestru Spółek (HE 405643) i upoważnioną i regulowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ("CySEC") pod numerem licencji 392/20.

SEGREGACJA FUNDUSZY KLIENTÓW

Jako podmiot regulowany przez CySEC, FXCM EU przestrzega Dyrektywy CySEC DI87-01 w sprawie ochrony instrumentów finansowych i funduszy należących do klientów. FXCM EU przestrzega regulacyjnego obowiązku segregacji środków pieniężnych klientów, zgodnie z przepisami CySEC, od własnych środków pieniężnych, aby uniknąć ryzyka wykorzystania tych środków na własny rachunek, jak również wymogu działania uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie, zgodnie z najlepszym interesem klientów podczas strukturyzowania swojej działalności, tak aby nie wpływać na zobowiązania wynikające z przepisów dotyczących środków pieniężnych klientów

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW

FXCM EU uczestniczy w Investor Compensation Fund ("ICF") dla klientów firm inwestycyjnych regulowanych w Republice Cypryjskiej. Celem ICF jest zabezpieczenie roszczeń objętych nim klientów wobec firm poprzez wypłatę odszkodowania

Więcej informacji na temat odszkodowań można znaleźć w Polityce Funduszu Rekompensat dla Inwestorów FXCM EU.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)