Verslag over Bijgewerkte Marges

Geplande Marge-updates [faqs] [faq title="Wat is Margin?"] Margin kan worden gezien als een storting te goeder trouw die nodig is om open posities te handhaven. Dit is geen vergoeding of transactiekosten, het is gewoon een deel van het vermogen op uw rekening dat opzij wordt gezet en