FXCM Dividend Kalender

Dividenden kunnen van invloed zijn op het bedrag aan overnight kosten dat u betaalt of verdient op uw aandelen CFD positie. Wanneer er dividend wordt uitgekeerd op een aandeel, zal de waarde van het aandeel dalen. Short posities zullen positief beïnvloed worden door de daling van de koers, terwijl long posities negatief beïnvloed worden. Daarom worden dividendaanpassingen toegepast op aandelen-CFD-producten om de impact van de koersdaling teniet te doen. Als u long staat, krijgt u een dividendaanpassing gecrediteerd. Als u short staat, wordt u gedebiteerd voor een dividendaanpassing. Voor meer informatie zie de FAQ onder de tabel.

Er zijn geen aankomende dividenden bekend deze week.

Wanneer worden dividenden toegepast? Hoe kan ik dividenden vermijden?

Dividenden worden toegepast op de vooravond van de Ex-Dividend datum.

Bijvoorbeeld, als de Ex-Dividend Datum 3 februari was. Alle posities die aan het einde van 2 februari in bezit zijn, zouden worden onderworpen aan een dividendaanpassing. Om de betaling van dividenden te vermijden, kunt u uw positie sluiten vóór 17.00 uur EST en de aanpassing zou niet van toepassing zijn.

Waarom worden long posities minder gecrediteerd dan short posities gedebiteerd?

Het verschil kan zowel een gevolg zijn van een FXCM Markup als van Inhoudingen.

Bijvoorbeeld voor Amerikaanse aandelen, volgens Sectie 871 van de Amerikaanse belastingwetgeving. Er is een belasting van toepassing op dividendaanpassingen voor handelaren in aandelenderivaten van Amerikaanse aandelen.

In overeenstemming met FXCM's verplichting onder deze Amerikaanse belastingverordening, wordt 30% van alle gecrediteerde Dividend aanpassingen ingehouden en door FXCM doorgegeven aan de IRS.1

Waar kan ik aankomende dividenden bekijken?

Het dagelijkse dividendbedrag kan worden bekeken in het eenvoudige handelsvenster in het Trading Station-platform in de kolommen met de aanduiding "Div S" (voor verkoop/shortposities) of "Div B" (voor koop/ longposities).

Let op: Aankomende dividenden worden weergegeven in de tegenvaluta van het instrument (bijvoorbeeld als Netfix "Div B" 0,23 weergeeft, zou dat een credit van 0,23 USD per min transactieomvang zijn of als Barclays "Div S" van -1,32 weergeeft, zou dat een debit van 1,32 GBP per min transactieomvang zijn)

Waar kan ik dividenden uit het verleden bekijken?

Dividenden betaald of verdiend op een specifieke positie kunt u vinden in het rekeningoverzicht.

Rekeningafschriften zijn toegankelijk via de knop "Rapport" op het Trading Station-platform (desktop, web of mobiel) of door www.myfxcm.com te openen met de login voor de rekening waarop u het rapport wilt uitvoeren. Ga vanuit het menu naar Mijn Info->Rapporten. Vul elk veld naar wens in en klik vervolgens op de blauwe knop Ontvang rapport.

Openbaarmaking
1

Deze fiscale behandeling wordt standaard toegepast op alle posities en kan in de toekomst worden gewijzigd. Kortingen kunnen beschikbaar zijn afhankelijk van uw individuele belasting- en verblijfsomstandigheden, of kunnen verschillen op basis van de desbetreffende jurisdictie. Neem contact op met FXCM support als u denkt dat u mogelijk recht heeft op een korting voor aanvullende informatie die u dient te verstrekken. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor verwijzingsdoeleinden en het vertrouwen op de hierin opgenomen informatie is geen alternatief voor juridisch advies van een advocaat of andere professionele juridische/accounting dienstverlener. Deze informatie is niet bedoeld als financieel of beleggingsadvies en mag niet als zodanig worden opgevat. Vraag advies aan een onafhankelijk financieel adviseur. FXCM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden of omissies; staat niet in voor de juistheid, volledigheid van de informatie of andere zaken die in deze materialen zijn opgenomen.

Om het exacte bedrag te zien dat uw rekening zal worden gecrediteerd of gedebiteerd, kunt u het venster Dealing rates in het Trading station raadplegen op de vooravond van de ex-dividenddatum.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}