Wat is de G20?

Net als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank, is de Groep van 20 (G20) een internationale financiële autoriteit. De G20 verstrekt echter geen leningen of financiële bijstand aan de lidstaten, maar is een consortium dat zich bezighoudt met de belangrijkste mondiale economische uitdagingen van dit moment.

Samenstelling en missie

De G20 bestaat uit 's werelds economische grootmachten, financiële leiders en ontwikkelingslanden. Samen vertegenwoordigen de leden van de G20 alle continenten (behalve Antarctica), tweederde van de wereldbevolking en 85% van de mondiale economische productie. De G20 bestaat officieel uit 19 lidstaten, de Europese Unie (EU) en permanent gastland Spanje. Hieronder volgt een lijst van de afzonderlijke lidstaten per regio:[1]

 • Afrika: Zuid-Afrika
 • Azië: China, India, Indonesië, Japan, Zuid-Korea
 • Amerika: Argentinië, Brazilië, Canada, Mexico, Verenigde Staten
 • Europa: Frankrijk, Duitsland, Italië, Rusland, Verenigd Koninkrijk, EU-landen
 • Midden-Oosten: Saoedi-Arabië, Turkije
 • Oceanië: Australië

*_Economieën van de EU, met vertrek van het Verenigd Koninkrijk gepland voor maart 2019_

De G20 heeft geen permanente zetel of fysiek onderkomen, maar haar organen komen het hele jaar door op regionale basis bijeen. De G20 fungeert als een onpartijdige en onafhankelijke denktank en heeft de volgende formele taakomschrijving:[2]

 1. "Optreden als facilitator en bemiddelaar voor deskundige discussies, met de nadruk op innovatie-gedreven communicatie."
 2. "Initiëren en coördineren van communicatie tussen overheden, bedrijfsleven, academische wereld en jongeren, in een poging om een duurzame win-win situatie voor alle betrokkenen te creëren."

Geschiedenis

De oprichting van de G20 gaat terug tot eind jaren negentig en een besluit om de bestaande Groep van Zeven (G7) uit te breiden. Onder verwijzing naar de noodzaak om "de dialoog over belangrijke economische en financiële beleidskwesties te verbreden" en tegelijkertijd "samenwerking te bevorderen en duurzame wereldwijde economische groei voor iedereen te bereiken",[3] probeerden waarnemende G7-ministers het bereik van de groep uit te breiden. Het resultaat was dat de meest invloedrijke economieën ter wereld, zowel de geavanceerde als de opkomende, in de groep werden opgenomen.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Een van de inspiratiebronnen voor de oprichting van de G20 was het kader van de Bretton Woods Akkoorden. In december 1999 nodigden de waarnemende G7-voorzitters "tegenhangers van een aantal systeemrelevante landen uit regio's over de hele wereld" uit naar Berlijn, Duitsland.[4] Hun opdracht was de uitdagingen aan te gaan waarmee het internationale economische en financiële klimaat werd geconfronteerd, en onder de genodigden bevonden zich zowel leidende wereldmachten als ontwikkelingslanden. Bovendien waren op de bijeenkomst in Berlijn vertegenwoordigers aanwezig van verschillende Bretton Woods holdovers, zoals het IMF en de Wereldbank.

Een van de grondbeginselen van de G20 was het groeiende belang van ontwikkelingslanden te erkennen en de volledige integratie van de wereldeconomie te bevorderen. Deze doelstellingen werden uiteengezet in het mandaat van de G20:[3]

 • De internationale agenda helpen vormgeven
 • Bespreken van economische en financiële kwesties waarover geen consensus bestaat
 • Voorkomen en oplossen van internationale financiële crises
 • Versterken van financiële systemen door transparantie

In de ruwweg twee decennia van zijn bestaan heeft de G20 zich bijzonder ingespannen in tijden van buitengewone beproevingen.

 • Na de terroristische aanslagen in de VS op 11 september 2001, werd in Ottawa, Canada, een spoedvergadering van G20-leden gehouden. Tijdens die conferentie werd een ongekende reeks controlemaatregelen voorgesteld om een einde te maken aan de internationale financiering van terroristische activiteiten. In de jaren die volgden, werden de richtsnoeren door alle leden van de G20 aangenomen. [5]
 • Tijdens het hoogtepunt van de wereldwijde economische crisis van 2008-10 ondernam de G20 actie door een speciale bijeenkomst te houden in het voorjaar van 2009. Na de ineenstorting van kredietgigant Lehman Brothers rezen er reële vragen over de toekomstige levensvatbaarheid van de wereldeconomie. Op de voorjaarstop in Londen, Verenigd Koninkrijk, onderhandelde de toenmalige premier van het Verenigd Koninkrijk Gordon Brown over een akkoord dat voorzag in een stimuleringspakket van 1,1 biljoen dollar dat in de wereldeconomie moest worden geïnjecteerd.[6] Deze stimulans wordt toegeschreven aan het afwenden van een wereldwijde depressiecyclus, en is ook de eerste stap geweest in het oplossen van het "too big too fail"-probleem waarmee commerciële bankinstellingen te maken hebben.

Hoewel de verwezenlijkingen van de G20 vaak worden geprezen als een kalmerende invloed in de financiële wereld, zijn ze niet zonder kritiek. Volgens critici heeft de G20 de macht van ondernemingen versterkt, de klimaatverandering genegeerd, sociale onrechtvaardigheid door de vingers gezien en zich tolerant opgesteld tegenover autoritaire regimes.[7] Deze beweringen zijn periodiek naar voren gebracht door vooraanstaande oppositieorganen zoals Greenpeace en Oxfam Duitsland. Vervolgens zijn georganiseerde protesten aan de orde van de dag voor de jaarlijkse top van leiders, met een van de grootste in de geschiedenis die in 2017 plaatsvond in Hamburg, Duitsland.

Vorm en functie

In de loop van elk kalenderjaar voert de G20 een uitgebreide agenda uit. Meer dan 50 regionale conferenties van vertegenwoordigers van de leden, bekend als "sherpa's", worden gehouden om alle dringende kwesties te bespreken die voortvloeien uit de mondiale financiën. De focus van deze bijeenkomsten is ingedeeld naar één van de twee "sporen":[8]

 • Financieel spoor: Het financiële spoor omvat alle bijeenkomsten waarbij de ministers van Financiën, de centrale-bankautoriteiten en de gelieerde partijen van de G20 betrokken zijn. De onderwerpen die zij behandelen zijn geworteld in financiën en economie, en onderwerpen als monetair beleid, wisselkoersvolatiliteit, financiële regulering en infrastructuurontwikkeling worden vaak besproken.
 • Sherpa Track: De vertegenwoordiger van elk land, of "sherpa", is belast met de aanpak van bredere maatschappelijke kwesties. Politiek, handel, energie en gelijkheid van mannen en vrouwen zijn enkele van de onderwerpen die regelmatig door werkgroepen tijdens geplande sherpa-functies onder de loep worden genomen.

Elk jaar krijgt een selectielid de kans om als voorzitter van de G20 op te treden. Om een naadloze uitvoering van de jaarlijkse agenda te garanderen, werkt het waarnemend voorzitterschap samen met de vorige en de volgende regeringen. Dit collectief wordt de "trojka" genoemd.

Wanneer de werkzaamheden van het jaar zijn afgerond, wordt de jaarlijkse top van leiders gehouden om de gezamenlijke verklaring van de G20 af te geven. De trojka werkt samen om de samenhang van de top van leiders te waarborgen en de officiële agenda van de bijeenkomst te promoten.

De G20-Top van Leiders

Een belangrijke functie van de G20 is de jaarlijkse top van leiders, waar staatshoofden, centrale bankiers en diverse leiders uit de civiele samenleving en het bedrijfsleven worden uitgenodigd om ideeën uit te wisselen over de gezondheid van de wereldeconomie. Deze top duurt twee dagen en vormt het hoogtepunt van de werkzaamheden van het jaar. Na de Leaders Summit geeft de G20 een formele verklaring uit over de officiële aanbevelingen die het hele jaar door zijn opgesteld.[8]

De inaugurele Leaders Summit werd gehouden in 2008 in Washington D.C., Verenigde Staten. Sindsdien is de periodieke bijeenkomst op verschillende internationale locaties gehouden:[10]

Jaar Plaats
2008 Washington D.C., Verenigde Staten
2009 Londen, Verenigd Koninkrijk
2009 Pittsburgh, Verenigde Staten
2010 Toronto, Canada
2010 Seoel, Korea
2011 Cannes, Frankrijk
2012 Los Cabos, Mexico
2013 Sint-Petersburg, Rusland
2014 Brisbane, Australië
2015 Antalya, Turkije
2016 Hangzhou, China
2017 Hamburg, Duitsland

De 2018 Leaders Summit werd gehouden van 30 november tot 1 december in Buenos Aires, Argentinië, en meer dan 5.000 afgevaardigden namen deel aan meer dan 100 bijeenkomsten gericht op industrie en financiën.[11]

Toekomstige locaties worden van tevoren aangekondigd, op een vergelijkbare manier als die van de Olympische Spelen. De G20-lidstaten krijgen bij toerbeurt de eer om de top van leiders te organiseren, en de gaststeden worden voorgedragen door de leiders van de voorzittende natie. Voor 2019 werd Japan genomineerd om de top te organiseren, en in 2020 is Saoedi-Arabië aan de beurt.[12]

De jaarlijkse G20-top van leiders wordt bijgewoond door de machtigste staatshoofden en zakenlieden ter wereld. Vaak verhoogt nieuws dat van de conferentie komt de prijsvolatiliteit op de aandelen-, future- en valutamarkten.

Samenvatting

Hoewel de G20 geen officieel regelgevend orgaan is, heeft zij een formidabele macht als het gaat om internationale financiën. Haar agenda leidt vaak tot hervormingen en bepaalt de koers van het mondiale economische en monetaire systeem. In tijden van voorspoed of crisis wordt de G20 gezien als een pijler van de financiële wereldgemeenschap en een vooraanstaand besluitvormingsorgaan.

Referenties

1

Opgehaald 17 nov 2018 https://g20.org/

2

Opgehaald 18 nov 2018 https://www.g20foundation.org/the-foundation/mission-statement/

3

Opgehaald 21 nov 2018 http://www.g20.utoronto.ca/docs/g20history.pdf

4

Opgehaald 21 nov 2018 http://www.g20.utoronto.ca/g20whatisit.html

5

Opgehaald 27 nov 2018 http://www.g20.utoronto.ca/analysis/151114-kirton-paris.html

6

Opgehaald 27 nov 2018 https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/g20s-achievements-for-global-economy-since-the-2008-crisis/articleshow/54251577.cms

7

Opgehaald 19 nov 2018 https://www.deutschland.de/en/topic/politics/global-issues-law/these-are-the-arguments-of-the-opponents-of-the-g20

8

Opgehaald 18 nov 2018 https://g20.org/

10

Opgehaald 20 nov 2018 https://g20.org/

11

Opgehaald 27 nov 2018 https://g20.org/en/summit/

12

Opgehaald 27 nov 2018 https://gulfbusiness.com/saudi-host-g20-summit-2020/

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.