Crypto Trading

Pagina 11 van 11

  • Eerste barst verschijnt op Bitcoin weekgrafiek

    Wekelijks Hieronder ziet u de wekelijkse bitcoin grafiek. Wij hebben een drievoudig voortschrijdend gemiddelde toegevoegd om de trend op langere termijn te peilen. In dit opzicht is de eerste barst verschenen. Het snelle groene voortschrijdende gemiddelde is onder het langzame rode voortschrijdende gemiddelde gekruist (aqua ellips). Als het medium-snelle oranje voortschrijdend gemiddelde dit voorbeeld volgt en onder het rode voortschrijdend gemiddelde kruist, zouden de voortschrijdende gemiddelden van de weekly chart…

  • De Meest Populaire Cryptocurrency Termen en Zinnen

    Due diligence is belangrijk bij elke beleggingscategorie. Echter, het doen van uw huiswerk kan nog belangrijker zijn als het gaat om digitale valuta, omdat deze beleggingscategorie veel minder lang bestaat dan meer traditionele activa (zoals aandelen en obligaties) en met grote onzekerheid gepaard gaat. Om goed onderzoek te doen naar cryptocurrencies moet een aspirant-belegger veel gebieden verkennen. Eén gebied in het bijzonder dat nuttig kan blijken, is het leren van…

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.