Positie Handel

De actieve handel in effecten biedt particulieren vele manieren om zich op de markt te begeven. Scalping, swing trading en lange termijn kapitaalinvesteringen zijn allemaal geldige methoden om winst na te streven door het kopen en verkopen van financiële instrumenten. Ergens op het spectrum tussen swing trading en lange termijn beleggen ligt de discipline van positiehandel.

Positiehandel is een strategie waarbij handelaren en beleggers ernaar streven voordeel te halen uit sterke prijstrends door een markt te betreden en er gedurende een lange termijn aanwezig te blijven. Een positiehandel is een verbintenis van zowel tijd als geld, met de bedoeling een aanzienlijke winst te realiseren uit de aanhoudende groei van de waarde van een open positie.

Elementen van een positiehandel

In tegenstelling tot day trading, is positiehandel een middellange tot lange termijn benadering van de markt. De typische duur van dit type handel wordt gemeten in weken, maanden en jaren. In plaats van een intraday-perspectief te hanteren waarbij seconden, minuten en uren worden gebruikt, worden beslissingen genomen op basis van dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse tijdframes.

Succesvol handelen is afhankelijk van vele factoren, waarbij elke stijl unieke elementen heeft die cruciaal zijn voor de effectiviteit. Bij positiehandel zijn er een paar aspecten die essentieel zijn voor de levensvatbaarheid van de aanpak:

 • Markttoegang: In elke tradingstrategie is het gecontroleerd, consistent en gestructureerd betreden van de markt een cruciaal onderdeel van het bereiken van duurzame winstgevendheid. Vanwege de lange duur van een positie worden beslissingen over het betreden van de markt voornamelijk genomen op basis van fundamentele analyse. Hoewel technische analyse kan worden gebruikt om een instappunt te verfijnen, vormt het belang van macro-economische factoren een belangrijk onderdeel van het identificeren van het groeipotentieel van een product op lange termijn.
 • Trade Management: Het actief beheren van een open positie op de markt kan een ontmoedigende taak zijn. De markten fluctueren vaak snel, waardoor aanzienlijke schommelingen in de waarde van de positie ontstaan. Een beheersplan dat bepaalt wanneer en hoe uit een positie moet worden gestapt, is van cruciaal belang om fysiek winst te maken of een gepast verlies te nemen. Er zijn veel strategieën beschikbaar om transacties te beheren, waaronder trailing stops, break-even scenario's en het afbouwen van een positie.
 • Geldbeheer: De identificatie van het veronderstelde risico en de potentiële beloning kan het belangrijkste aspect zijn van de levensvatbaarheid van een transactie. Positiehandel moet gedurende een relatief lange tijd actief blijven op de markt, zodat de potentiële opbrengst van het nemen van een hogere graad van systeemrisico aanzienlijk moet zijn. Er is geen vaste regel voor de hoogte van de winst die moet worden nagestreefd, maar een risico/rendementsverhouding van 1:3 is een gangbare doelstelling.

Het is belangrijk te onthouden dat het primaire doel van positiehandel is te profiteren van een sterke trend. Het identificeren van opportuniteiten met adequate risico/rendementsverhoudingen, naast het efficiënt betreden en verlaten van een markt, zijn noodzakelijk voor het succes van de aanpak.

Voordelen van Positie Trading

Hoewel de optimale duur van een positiehandel afhangt van verschillende factoren die uniek zijn voor elk specifiek product, biedt het aanhouden van een open positie in om het even welke markt handelaars en beleggers verschillende inherente voordelen:

Waarom handelen in aandelen met FXCM?

 • $0.00 Commissie*
 • Mini Aandelen - Fractionele Aandelenhandel met minimale transactiegroottes van 1/10 van een aandeel.
 • Lage marge vereisten
 • Trend kapitalisatie: Het innemen van een positie in een markt voor een langere periode stelt de trader in staat om robuuste trends op te vangen die ontstaan door evoluerende marktfundamenten. Bijvoorbeeld, een aankondiging van de Europese Centrale Bank (ECB) over de toekomst van het monetaire beleid voor de Europese Unie (EU) kan een sterke stijging of daling van de waarde van de euro veroorzaken (EUR). Een trader die long of short staat op de EUR/USD op het moment van de aankondiging kan de kans krijgen om te profiteren van een daaropvolgende trend in de EUR/USD markt.
 • Ruis: Ruis is een term die gebruikt wordt om de volatiliteit op korte termijn aan te duiden die geen verband houdt met de overheersende marktrichting. Ruis kan een ravage aanrichten in de korte termijn handelsbenaderingen en vaak winnende trades voortijdig uitschakelen. Positiehandel vermindert de impact van ruis aanzienlijk, omdat de handelsbeheerparameters die horen bij grotere tijdframes bestand zijn tegen de druk die ontstaat door kortetermijnvolatiliteit.
 • Beperkt onderhoud: In vergelijking met intraday handelsstijlen, is positiehandel een relatief hands-off benadering. Nadat de due diligence met betrekking tot het betreden van de markt is voltooid en een trade management strategie is opgesteld, rest alleen nog het periodiek monitoren van de situatie. De tijd die nodig is voor positiehandel is beperkt, veel minder dan voor day trading of scalping.

De voordelen van positiehandel spreken een brede waaier van personen aan. Mensen die niet de tijd hebben om op intraday basis te handelen vinden positiehandel een geweldige manier om zich op de financiële markten te begeven. Bovendien geven veel traders er de voorkeur aan onregelmatige beslissingen te nemen en niet verstrikt te raken in de periodieke turbulentie die intraday trading vaak met zich meebrengt.

Nadelen van positiehandel

Hoewel de logica achter het implementeren van een positie trading strategie voor sommigen aantrekkelijk is, zijn er een aantal unieke nadelen. Zoals eerder gezegd, is het innemen van een positie voor een aanzienlijke periode een verplichting. Koude voeten krijgen en een ongeplande, vroege uitstap kunnen de integriteit van de hele strategie in gevaar brengen.

Hieronder vindt u enkele nadelen van positiehandel:

 • Blootstelling: Hoewel het waar is dat het aanhouden van een open positie in een markt voor een langere periode de kansen verhoogt om een trend te vangen, is het inherent riskant om blootgesteld te zijn aan de markt zelf. Systeemrisico is het gevaar dat een sector of een hele markt een ernstige correctie ondergaat. Langdurig actief blijven in een markt verhoogt de kans op een verhoogde mate van volatiliteit die verband houdt met het systeemrisico

  • Neem het voorbeeld van de ECB die een monetaire beleidsmededeling doet over de rentetarieven voor de EU. Als de aankondiging ongekend is of een grote schok voor de valutamarkten betekent, dan is een dramatische herstructurering van marktgerelateerde fundamentals mogelijk. De waarderingen van niet alleen de EUR/USD kunnen in chaos worden gegooid, maar de hele valutamarkt.
 • Rekening Liquiditeit: Het innemen en aanhouden van een positie vereist van een trader of belegger dat hij gedurende een aanzienlijke periode kapitaal toewijst. De initiële kapitaaluitgave - het geld dat nodig is om de transactie mogelijk te maken (inclusief marginvereisten) - is in feite van tafel tot de positie is afgesloten. Dit kan leiden tot aanhoudende merkbare "opportuniteitskosten", waarbij de handelaar of belegger niet in staat is andere opportuniteiten na te streven omdat er niet voldoende risicokapitaal beschikbaar is.
 • Tekort aan compensatie: Positiehandel vindt op onregelmatige basis plaats. Winsten uit elke transactie worden gerealiseerd bij het sluiten van de positie, wat weken, maanden of jaren na de datum van marktintrede kan zijn. Bijgevolg kunnen deze winsten niet opnieuw in de markt worden geïnvesteerd totdat de positie is afgesloten. Dit beperkt in ernstige mate de mogelijkheid om het rendement tijdig samen te stellen.

De nadelen van positiehandel zijn het overwegen waard. Risicokapitaal voor een langere periode vastzetten kan grote opportuniteitskosten met zich meebrengen, zowel in termen van gemiste transacties als het onvermogen om rendementen samen te stellen. Bovendien kan de psychologische gevolgen voor de handelaar kunnen groot zijn wanneer de waarde van posities fluctueert, of wanneer een onvoorziene ontwikkeling de markt als geheel door elkaar schudt.

Samenvatting

Zoals met schijnbaar alles in de financiële arena, komt de strategie van positiehandel met voor- en nadelen. Veel mensen vinden de mogelijkheid om aanzienlijke winsten te realiseren door een trend te vangen aantrekkelijk, terwijl anderen huiverig zijn om blootgesteld te worden aan de mogelijkheid van een wijdverspreide financiële ineenstorting.

De beslissing hoe de markten te benaderen ligt bij het individu. Hoewel positiehandel voor sommigen een goede keuze is, kan het voor anderen een nadeel zijn. De verantwoordelijkheid voor het kiezen van een optimale handelsmethode ligt ook bij elke aspirant-handelaar of -belegger. Als de juiste tijd, kapitaal en persoonlijkheid aanwezig zijn, dan kan een strategie van positiehandel ideaal zijn.

Alle meningen, nieuws, onderzoek, analyses, prijzen, andere informatie, of links naar sites van derden worden verstrekt als algemeen marktcommentaar en vormen geen beleggingsadvies. FXCM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving die direct of indirect kan voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke informatie.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking
*

Bij het uitvoeren van transacties van klanten kan FXCM op verschillende manieren worden gecompenseerd, waaronder, maar niet beperkt tot: spreads, het in rekening brengen van commissies bij het openen en sluiten van een transactie, en het toevoegen van een opslag aan rollover, enz. Op commissie gebaseerde prijzen zijn van toepassing op Active Trader rekeningtypes.

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.