EURUSD Korte Termijn Analyse – 1 februari 2022

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

De EURUSD daily chart is zwak, tussen de onderste blauwe en rode banden. Bovendien zijn de rode banden groter geworden door de neerwaartse swing van het valutapaar (groene rechthoeken). Gisteren was er een lange blauwe candle en vandaag was er wat follow-up, waardoor de prijs op de grens tussen de zwakke en neutrale gebieden bleef (blauwe pijl). Gezien de toename van de volatiliteit als gevolg van de bredere neerwaartse beweging, kan deze rally een kans bieden. Hiervoor kijken we naar de EURUSD hourly chart aan de rechterkant. De koers heeft de R1 pivot resistance benaderd. Als dit fungeert als een reactieniveau, zullen de trendvolgende indicatoren en de stochastics (zwarte ellipsen) op uurbasis moeten dalen als een signaal van zwakte. Als dit gebeurt, kan een beweging van de stochastics naar het 20-gebied suggereren dat de beren het gemunt hebben op de tweedaagse rally.

Featured Image by Jojo Hasilla from Pixabay

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.