Hoe kunnen wij u helpen?

Olieproducten - Belangrijke informatie

Als gevolg van de huidige uitzonderlijke marktgebeurtenissen met betrekking tot dit product, kunt u er rekening mee houden dat wij maatregelen kunnen nemen die redelijkerwijs vereist zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot het wijzigen van handelstijden of margevereisten, het sluiten of annuleren van transacties en orders, of het opschorten van de handel op een product of markt.

Handelsbeperkingen

In tijden van hoge volatiliteit en lage liquiditeit kunnen er zich gevallen voordoen waarin één handelsrichting (long of short) niet is toegestaan of waarin geen nieuwe posities kunnen worden geopend. Gedurende elke periode waarin een dergelijke handelsbeperking van toepassing is, zullen marktorders of getriggerde lopende orders worden geweigerd en verwijderd. Wij kunnen de handelsstatus van een bepaald instrument te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen

Negatieve Koersen

FXCM ondersteunt geen negatieve prijzen op onze producten en behoudt zich het recht voor om de handel te staken wanneer de marktprijzen nul bereiken of wanneer we redelijkerwijs negatieve prijzen verwachten. In een dergelijk geval kunnen wij alle open posities sluiten tegen de beste prijs die voor ons beschikbaar is.

Huidig beleid inzake olie

Tot nader order kunnen alle CFD-contracten voor olie zonder voorafgaande kennisgeving en vóór de vervaldatum worden gesloten indien de onderliggende referentieprijs $3,00 bereikt of onderschrijdt. Wij kunnen open posities sluiten tegen de heersende prijs op het moment dat de posities worden gesloten. Wij garanderen de slotkoers niet.

In dergelijke omstandigheden zal de olie CFD-markt gesloten blijven voor de rest van de handelsdag. Wij verwachten de markt te heropenen bij de eerstvolgende beschikbare gelegenheid, maar de onderliggende referentie kan voor een ander futurescontract zijn in plaats van het nabije futurescontract.

Wij raden u aan dit product met de nodige voorzichtigheid te verhandelen.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}