Hoe kunnen wij u helpen?

Aanvullende verzekering voor insolventiegebeurtenissen

FXCM heeft een verzekering afgesloten ter verhoging van de bescherming die het Investor Compensation Fund ("ICF") haar klanten biedt in geval van insolventie.

De onderstaande FAQ's vatten de belangrijkste vragen van de verzekeringsovereenkomst samen, maar bevatten niet de volledige details van de verzekeringsovereenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de FAQ's en de verzekeringspolis, prevaleert de verzekeringspolis. Als u vragen hebt, neem dan contact met ons op.

De verzekeringspolis dekt de verliezen van een in aanmerking komende eiser die de ICF-compensatiedrempel overschrijden (die momenteel € 20.000 bedraagt tot een maximumbedrag van € 1.000.000 per klant. FXCM klanten die in aanmerking zouden komen om een claim in te…