Er was een probleem met het indienen van het formulier.


Openbaarmaking
1

Winstdelende rekeningen zijn onderworpen aan een maandelijkse abonnementsvergoeding en een maandelijkse prestatievergoeding per geselecteerd handelssysteem. De maandelijkse prestatievergoeding is gebaseerd op de winst die u hebt gemaakt met elke handelaar die u volgt. Voor meer informatie over winstdelende rekeningen en de van toepassing zijnde vergoedingen, verwijzen wij u naar de Terms of Service van ZuluTrade. Handelen via een winstdelende rekening brengt een hoog risiconiveau met zich mee en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Er is geen garantie dat de handel zal resulteren in winst of niet zal resulteren in verlies.

ZuluTrade is een onafhankelijke juridische entiteit die optreedt als dienstverlener voor FXCM en is niet gelieerd aan FXCM. FXCM onderschrijft geen enkel product of dienst van de dienstverlener en is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, weglatingen, vertragingen of handelingen als gevolg van uw gebruik van deze dienstverlener. Niets in verband met het aanbod van deze dienstverlener mag worden beschouwd als een uitnodiging tot aankoop of een aanbod tot verkoop van enig product of enige dienst aan enige persoon in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging, aankoop of verkoop onwettig zou zijn volgens de wet- of regelgeving van dat rechtsgebied.Er is geen garantie dat de handel zal resulteren in winst of niet zal resulteren in verliezen.