Automatisch handelen met FXCM en Capitalise

Verbeter uw handelservaring met behulp van tientallen automatische strategieën en Alerts of maak zelfs uw eigen simulatie en backtesting met behulp van eenvoudige taal in Capitalise.ai gratis met uw FXCM handelsaccount. Meer informatie

Alle transacties worden uitgevoerd met de concurrerende spreads van FXCM.

Hoe sluit u uw beleggingsrekening aan op Capitalise.ai?

  1. Als u dat nog niet heeft gedaan, geef dan toestemming via de Limited Trading Authorisation om Capitalise.ai te gebruiken met uw FXCM effectenrekening.
  2. Activeer uw strategy trading account na ontvangst van een e-mail van FXCM's support team, die uw bestaande trading account koppelt aan het Capitalise.ai platform.
  3. Log opnieuw in op het Capitalise.ai platform en begin met het ontdekken van tientallen potentiële handelsstrategieën die voor u beschikbaar zijn.

Noot voor bestaande klanten van FXCM:

  • FXCM moet mogelijk een nieuwe handelsrekening voor u aanmaken om uitsluitend op die rekening met Capitalise.ai te kunnen handelen.
  • Om een saldo van een bestaande FXCM rekening over te boeken naar de nieuwe Capitalise.ai handelsrekening, dient u een verzoek tot overboeking in via MyFXCM.com nadat u de gegevens van uw nieuwe effectenrekening heeft ontvangen.

Beperkte Handelsvergunning - Dienstverlener

RISICowaarschuwing U benoemt de Dienstverlener uitsluitend op eigen risico. Prestaties van de Dienstverlener in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Dit formulier is een aanvulling en interpretatie van de Algemene Voorwaarden. Alle met een hoofdletter geschreven termen die hierin niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden

  1. U, de ondergetekende rekeninghouder van een handelsrekening bij FXCM, verleent hierbij deze Beperkte Handelsautorisatie voor het handelssysteem, programma, software, algoritme of andere dienst die hieronder wordt genoemd (de "Dienstverlener" en het is de bedoeling dat de gedefinieerde term "Dienstverlener" in de Voorwaarden ook de dienst of entiteit omvat die hierin wordt genoemd).
  2. U bevestigt hierbij dat u uw eigen onderzoek hebt gedaan en voldoende onderzoek hebt verricht naar uw Service Provider om een weloverwogen investeringsbeslissing te nemen. U erkent dat u navraag heeft gedaan bij uw Dienstverlener en tevreden bent met het handelsvolume en de daaruit voortvloeiende vergoedingen of commissies (indien van toepassing) die door uw Dienstverlener worden gegenereerd en u zult alle activiteiten van de Dienstverlener controleren. Verder begrijpt u volledig de beperkingen van hypothetische back-testing en real-time track records bij het voorspellen van toekomstige prestaties.
  3. U machtigt hierbij de Service Provider om Orders in te dienen en Transacties aan te gaan voor uw Account, en FXCM mag vertrouwen op deze machtiging.
  4. U erkent dat FXCM u de Dienstverlener niet heeft aanbevolen en dat u de Dienstverlener op eigen risico kiest. Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord dat FXCM niet verantwoordelijk is voor prestaties of handelsverliezen op uw Account als gevolg van uw gebruik van de Service Provider.
  5. FXCM kan handelen op basis van de bevoegdheid gegeven door deze Beperkte Handelsautorisatie totdat u de bevoegdheid intrekt door het intrekkingsformulier in te dienen dat u kunt vinden op www.myfxcm.com. FXCM kan deze Beperkte Handelsvergunning ook te allen tijde met of zonder kennisgeving beëindigen.

Naam dienstverlener: Capitalise Ltd


Openbaarmaking

Dienstverlener: FXCM is een onafhankelijke juridische entiteit en is niet aangesloten bij deze Dienstverlener. FXCM onderschrijft geen enkel product of dienst van de dienstverlener. Niets in verband met deze promotie zal worden beschouwd als een verzoek tot aankoop of een aanbod tot verkoop van enig product of enige dienst aan enig persoon in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek, aankoop of verkoop onwettig zou zijn onder de wet- of regelgeving van een dergelijk rechtsgebied.

FXCM zal de verzamelde gegevens gebruiken om service te verlenen, contact met u op te nemen en u belangrijke informatie te sturen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Privacybeleid.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}