Akta Akaun asing Pematuhan Cukai (FATCA)

Penafian: Maklumat ini adalah untuk tujuan rujukan sahaja, dan pergantungan pada maklumat yang terkandung di dalam ini tidak adalah alternatif kepada nasihat undang-undang daripada peguam atau profesional pembekal perkhidmatan undang-undang lain soalan khusus harus dirujuk kepada peguam di luar FXCM tidak bertanggungjawab terhadap kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan; tidak menjamin ketepatan, kesempurnaan maklumat, teks, grafik, pautan atau barangan lain yang terkandung dalam bahan-bahan ini FXCM tidak akan menerima liabiliti bagi apa-apa kerugian, kerosakan, termasuk tanpa had kepada, apa-apa kehilangan keuntungan, yang boleh timbul secara langsung atau tidak langsung daripada penggunaan, atau pergantungan pada maklumat yang terkandung di dalam ini.

Amaran Risiko: Perkhidmatan kami termasuk produk-produk yang diniagakan pada margin dan membawa risiko kerugian kepada semua dana yang didepositkan dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur Sila pastikan bahawa anda memahami risiko yang telibat.

Link Pihak Ketiga: Link ke laman pihak ketiga yang disediakan untuk kemudahan dan untuk tujuan informasi saja. FXCM tidak menanggung sebarang liabialiti atas akurasi,isi, ataul apa-apa hal lain yang berhubungan dengan laman web external atau link yang berikutnya, dan tidak akan bertanggung jawap apapun kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan ini atau content lainnya. Sites tersebut tidak berada dalam kawalan kami dan mungkin tidak mengikuti privasi, keselamatan, atau standard yang sama seperti kami. Sila baca terma dan syarat-syarat dalam linked laman web.

Amaran Risiko: Perkhidmatan kami termasuk produk yang didagangkan pada margin dan membawa risiko kerugian yang melebihi dana yang anda deposit dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Sila pastikan bahawa anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat.